Zorgcafe Nijmegen

Het Zorgcafé is een makkelijk toegankelijke plek waar vluchtelingen (asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden) zonder afspraak terecht kunnen met hun vraag, verhaal of probleem over hun gezondheid. De vrijwilligers met medische – en ggz achtergrond en de Arabisch -, Farsi – en Tigrinya sprekende tolken werken vraaggericht. Door het erkennen van een behoefte die onder kwetsbare vluchtelingen bestaat, en ondersteuning op maat te geven wordt de zelfredzaamheid vergroot.
De laagdrempelige zorg in het Zorgcafé bestaat uit:

  • Informatie over de gezondheid en organisatie van gezondheidszorg, en toeleiding naar de zorg.
  • Koffietafel gesprekken waar er een ‘luisterend oor’ is voor verhalen, zorgen, spanning en frustratie die mensen bij zich dragen. Tevens worden er themabijeenkomsten o.b.v. inschrijving aangeboden.
  • Vroegtijdig signaleren van mogelijke ggz problematiek als depressie, met vroegtijdige door-, of terugverwijzen naar GZA of huisarts.
  • Individuele begeleiding naar ziekenhuis of andere externe zorginstelling, van nieuwkomers die tijdelijk betreffende ondersteuning nodig hebben.

Het Zorgcafé is in 2017 opgericht door het Rode Kruis en de Dokters van de Wereld

Adres en Contact

Adres:
Ontmoetingscentrum  ”Gezellig“
Ganzenheuvel 56
6511WD Nijmegen

Telefoonnummer:
06-51257990

e-mail adres:
zorgcafe.nijmegen@gmail.com

website:
facebook Zorgcafé Nijmegen

doktersvandewereld.org zorgcafe

 

Openingstijden

Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur