Zelfregiecentrum Nijmegen

Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dit heeft te maken met de achtergrond van de deelnemers van het ZRC.

Maar we vatten ‘beperking’ wel in de ruimste zin op. We sluiten ons aan bij de formulering die Zelfregiecentrum Venlo gebruikt:

‘Wij ondersteunen mensen die om allerlei redenen minder tot hun recht komen dan zij zouden willen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je ziek bent geworden, een tijd in behandeling bent geweest, veel tegenslagen hebt gehad, steeds tegen dezelfde negatieve situaties aanloopt, veel denkt maar moeite hebt met doen, het gevoel hebt er alleen voor te staan, je niet gehoord of gezien voelt, minder energie hebt dan je zou willen, moeite hebt met voor jezelf opkomen of allerlei andere redenen.’

Wij werken volgens het principe van Zelfregie.

Onze visie: Zelfregie omvat in onze visie alles wat met de regie over je eigen leven te maken heeft:

  • zelf keuzes maken;
  • zelfinzicht;
  • hulp vragen aan anderen.

Onze missie: De missie van het Zelfregiecentrum is dan ook: het stimuleren van zelfregie bij alle deelnemers aan onze activiteiten. Want als je iets in je situatie wilt veranderen, dan moet je wel in beweging komen. Of dat nu gaat over het vervullen van een wens of het oplossen van een probleem.

Bij het Zelfregiecentrum Nijmegen kun je zelf stappen zetten. Samen met anderen. Met een steuntje in de rug.

 

Adres en Contact

Adres:
Sint Jorisstraat 72
6511 TD Nijmegen
Tel: 024-7511120
E-mail: info@zrcn.nl
website: 
www.zrc-nijmegen.nl

Openingstijden

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.00 uur.
( Incidenteel zijn er activiteiten in de avonduren gepland.)

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Sterker worden in eigen keuzes maken

Maandag 8 t/m 29 januari 2018
(wekelijks, 4 bijeenkomsten)
10.00 – 12.00 uur
Tijdens deze training onderzoek je wat zelfregie voor jou betekent en wat jij hiervoor nodig hebt. Zelfregie gaat namelijk niet altijd om het ‘zelf doen’, maar om het ‘zelf bepalen’. Stapje voor stapje werk je aan je persoonlijke leerdoel. Dit alles leidt tot een persoonlijk plan, waarin jij je kwaliteiten kunt versterken en je behoeften kunt formuleren: kortom je neemt zelfregie.
Kosten: € 10,-

WMEE: Werken Met Eigen Ervaring

Een ervaringsdeskundige weet hoe hij anderen kan ondersteunen in het herstelproces.
Na deze training kun je jouw cliëntervaring gebruiken om anderen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of trainingen, individuele ondersteuning of het deelnemen aan een cliëntenraad.

Wat?
De cursus is opgebouwd uit 3 blokken van 4 bijeenkomsten van elk 3 uur. In het eerste blok staat het eigen verhaal centraal. De deelnemers wisselen cliëntervaringen uit om ervaringskennis op te bouwen. Het tweede blok is gericht op werksituaties. In dit blok vertellen ervaringsdeskundigen iets over hun werk. In het derde blok oefen je enkele vaardigheden, die nodig zijn om te werken met eigen ervaring. Deelnemers ontvangen bij voldoende aanwezigheid aan het eind van de cursus een certificaat. Daarna volgt een evaluatie, waarbij we samen met jou kijken hoe en waar je aan de slag kunt en welke opleidingen je kunt volgen om je verder te ontwikkelen. Ongeveer 3 maanden na afloop is er een terugkombijeenkomst.

Maak je eigen lijfkompas

Dinsdag 16 januari t/m 13 februari 2018
(wekelijks, 5 bijeenkomsten)
10.00 -12.00 uur
We roepen het allemaal wel eens: ‘ik moet beter naar mijn eigen lichaam luisteren’. Maar hoe doe je dat?
We onderzoeken dit aan de hand van lichaamsgerichte technieken en het uitwisselen van ervaringen.
Trainer Anemieke:’ Mijn ratio leek altijd mijn beste raadgever. Mijn lichaam gaf signalen af, maar ik herkende ze niet, luisterde er niet naar. Sinds ik hen beide evenveel aandacht geef, voel ik mij beter. Dit gun ik anderen ook.’
Kosten € 12,50

Mindfulness

Dinsdag 26 maart t/m 22 mei
10.00 – 12.30 uur
(wekelijks, 8 bijeenkomsten)
(voorgesprekken op 27 februari en 6 maart)
Mindfulness is doelgericht, niet-oordelend, bewust aanwezig zijn in het huidige moment. Hierdoor kun je op een andere manier naar problemen leren kijken. Je kunt meer in het hier en nu leven.
We doen meditaties, eenvoudige bewegingsoefeningen en waarnemingsoefeningen.
Er zijn nabesprekingen en thuisopdrachten.
Kosten: € 20,-

Training Moed doet goed

We komen soms in situaties waarin we ons enthousiasme onderuit laten halen. Onze innerlijke stem is vaker kritisch dan positief over onszelf.
Door mildheid naar jezelf en anderen kun je weer in contact komen met je enthousiasme. Wie goed doet, goed ontmoet. En dat kan elkaar aardig versterken.
Wat?
Bovenstaande klinkt wat zweverig, maar onze training is juist heel praktisch. In vijf bijeenkomsten maak je kennis met verschillende manieren om jezelf en anderen te bemoedigen. Het zit hem vaak in kleine dingen: een glimlach of de manier waarop je een vraag stelt. Positivisme en optimisme dragen bij aan een gelukkiger leven.
Voor wie?
Deze training is voor iedereen die het leven en anderen positief tegemoet wil treden en hierin wil oefenen.

Open inloop op de St. Jorisstraat 72

Zomaar even binnenlopen…

Bij ons kun je zomaar binnenlopen voor een kop koffie of thee en een goed gesprek.

Op maandag wordt er vaak iets lekkers gebakken door Monique en Sabrina. Op dinsdag gaat Jason graag met je in gesprek. Saskia en Magda doen dan iets creatiefs. Op woensdag gaat Nieke regelmatig met de camera op pad om de schoonheid van de stad vast te leggen. Op donderdag wordt er heerlijke soep gemaakt en de vrijdag bruist van de activiteiten.

Je bent iedere doordeweekse ochtend van harte welkom op de St. Jorisstraat 72

Gezellig als je komt!

Coaching

Zelfregieroute; een moment voor jezelf
Je zou wel iets willen gaan doen, maar je weet nog niet zo goed wat.
Herken je dit?
Annemieke van der Gronden is trainer en coach bij het Zelfregiecentrum. Zij helpt je om je wensen en doelen te realiseren.
Annemieke: ‘Ik vergelijk het wel eens met een trechter. Al je wensen en dromen gaan erin en door het maken van de opdrachten komt er uiteindelijk onderaan één vraag uit. Daarop zoeken we dan samen in een vraaggesprek een antwoord. Het is een fijn moment voor jezelf.’
Neem contact op met Annemieke van der Gronden:
a.vd.gronden@zrcn.nl of bel (024) 751 11 20

Doe de WRAP!

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en is een zelfhulpinstrument, in de jaren negentig ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij constateerde na een langdurig verblijf in de GGz dat de zorg niet bood wat zij nodig had. Op basis van haar eigen ervaring en gesprekken met andere cliënten van de GGz ontwikkelde zij de WRAP.
Allen ontdekten dat zij zelf kracht en middelen in huis hadden om meer grip op hun eigen leven te krijgen en een gelukkiger leven te leiden.
De WRAP werkt met 5 kernbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Ook wordt er gewerkt met herstelthema’s zoals zelfvertrouwen, negatieve gedachten omzetten in positieve, lotgenotencontact, werk gerelateerde onderwerpen en thema’s rondom leefstijl en leefomgeving. Alle aspecten van het leven kunnen er een plek krijgen. De WRAP is niet zwaar om te volgen, maar erg leuk. Het is positief geformuleerd en toekomstgericht. En de WRAP is helemaal van jou: jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie! Voor iedereen een handig model.

Wat?
In acht bijeenkomsten van 2,5 uur maak je samen met twee ervaringsdeskundige WRAP-facilitators een begin met je eigen WRAP. De WRAP is een heel concreet model met zeven onderdelen; een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, een dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en om dit vast te kunnen houden?

Jezelf presenteren

(iedere 14 dgn, 4 bijeenkomsten)
De eerste indruk maak je maar één keer!
Deze training is voor iedereen die stil wil staan bij hoe je jezelf presenteert. De training wordt gaandeweg samengesteld, afhankelijk van jouw vragen en behoeften.
Deze training is voor iedereen die stil wil staan bij hoe je jezelf presenteert. De training wordt gaandeweg samengesteld, afhankelijk van jouw vragen en behoeften.

Wat gaan we doen?
We gaan een ontdekkingsreis maken, waarin de volgende punten aan bod komen:
Hoe wil je overkomen op anderen?
Hoe kom je over?

Jezelf presenteren is ook: laten zien wie je bent
Zelfvertrouwen en zelfbewustzijn spelen hierin mee. Angsten overwinnen, zenuwen de baas worden. Durf jij jezelf niet zo goed te presenteren in bepaalde situaties? Er is een wisselwerking tussen je presentatie en zelfvertrouwen.

Oefen en ervaar
Jouw leervraag staat centraal.
In deze training kan en mag je oefenen en ervaren.
Er komen verschillende punten van jezelf presenteren aan bod.
Voor iedereen een leuke leerervaring!

Door wie?
We hebben verschillende ervaren trainers en co-trainers. Trainer Bianca van Raaij: ‘Het gaat over alledaagse dingen die je meteen kunt toepassen. Mooi aan deze training is dat mensen in korte tijd stappen zetten. Mensen doen dingen die ze eerder niet zouden durven. En ze helpen en stimuleren elkaar iedere keer weer. Dat maakt de training erg inspirerend en persoonlijk.’

Ervaringsdeskundige ondersteuning bij het keukentafelgesprek

Heb je binnenkort een Keukentafelgesprek over je aanvraag bij de WMO?
Bij het Zelfregiecentrum Nijmegen kun je terecht voor ondersteuning hierbij.
Ervaringsdeskundigen zijn door ons getraind om jou te helpen bij het voorbereiden van het keukentafelgesprek.
Ook kunnen zij hier desgewenst bij aanwezig zijn.
Alle ondersteuners weten uit ervaring wat het betekent om hulp te vragen aan anderen en instanties.

Eet mee op het ZRC ( laatste vrijdag van de maand)

De laatste vrijdag van de maand: Vrijdag 26 januari 2018
17.45 uur inloop, 18.00 uur maaltijd
Vind jij het leuk om samen te eten?
Kom dan genieten van een gezonde maaltijd en gezelligheid!
De maaltijd wordt verzorgd door Tonny, van Thuisafgehaald.
Menu ( voor-hoofgerecht en desert) wordt op de website bekend gemaakt 24 november
Kosten: € 4,-.