Zelfregiecentrum Nijmegen

We zijn er voor iedereen die meer grip op zijn of haar leven wenst. Soms kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld een handicap of ziekte, je ontmoet veel tegenslagen of je voelt je eenzaam. Leeftijd maakt daarbij niet uit

Je kunt bij ons andere ontmoeting, een training doen of coaching volgen. Ook kunnen we je ondersteunen bij jouw initiatief voor een activiteit. Doel van het Zelfregiecentrum is het stimuleren van zelfregie.
Zelfregie is het vermogen om zelfstandig te beslissen hoe jouw leven er uit ziet. We bieden je oprechte aandacht, vanuit gelijkwaardigheid, in een veilige omgeving. Daarbij richten wij ons op het stimuleren van eigen keuzes maken, het vergroten van je persoonlijke invloed en deelname aan het maatschappelijk leven. Dat doen wij door aan te sluiten bij jouw talenten wensen en mogelijkheden en door inzet van ervaringsdeskundige lotgenoten.

Adres en Contact

Adres:
Sint Jorisstraat 72
6511 TD Nijmegen
Tel: 024-7511120
E-mail: secretariaat@zrcn.nl
website: 
www.zrc-nijmegen.nl

Openingstijden

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 16.30 uur.
(Daarnaast zijn er activiteiten op diverse avonden.)

Activiteiten 
(klik op de + voor meer info )
Sterker worden in eigen keuzes maken

Let op:
vervroegde data

24 en 31 maart,
7, 14 en 21 april

10.30 – 12.30 uur
Tijdens deze training onderzoek je wat zelfregie voor jou betekent en wat jij hiervoor nodig hebt. Zelfregie gaat namelijk niet altijd om het ‘zelf doen’, maar om het ‘zelf bepalen’. Stapje voor stapje werk je aan je persoonlijke leerdoel. Dit alles leidt tot een persoonlijk plan, waarin jij je kwaliteiten kunt versterken en je behoeften kunt formuleren: kortom je neemt zelfregie.
Kosten: € 12,50

WMEE: Werken Met Eigen Ervaring
Een ervaringsdeskundige weet hoe hij anderen kan ondersteunen in het herstelproces.
Na deze training kun je jouw cliëntervaring gebruiken om anderen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of trainingen, individuele ondersteuning of het deelnemen aan een cliëntenraad.

Wat?
De cursus is opgebouwd uit 3 blokken van 4 bijeenkomsten van elk 3 uur. In het eerste blok staat het eigen verhaal centraal. De deelnemers wisselen cliëntervaringen uit om ervaringskennis op te bouwen. Het tweede blok is gericht op werksituaties. In dit blok vertellen ervaringsdeskundigen iets over hun werk. In het derde blok oefen je enkele vaardigheden, die nodig zijn om te werken met eigen ervaring. Deelnemers ontvangen bij voldoende aanwezigheid aan het eind van de cursus een certificaat. Daarna volgt een evaluatie, waarbij we samen met jou kijken hoe en waar je aan de slag kunt en welke opleidingen je kunt volgen om je verder te ontwikkelen. Ongeveer 3 maanden na afloop is er een terugkombijeenkomst.

Open inloop op de St. Jorisstraat 72
Zomaar even binnenlopen…

Bij ons kun je zomaar binnenlopen voor een kop koffie of thee en een goed gesprek.

Op maandag wordt er vaak iets lekkers gebakken door Monique en Sabrina. Op dinsdag gaat Jason graag met je in gesprek. Saskia en Magda doen dan iets creatiefs. Op woensdag gaat Nieke regelmatig met de camera op pad om de schoonheid van de stad vast te leggen. Op donderdag wordt er heerlijke soep gemaakt en de vrijdag bruist van de activiteiten.

Je bent iedere doordeweekse ochtend van harte welkom op de St. Jorisstraat 72

Gezellig als je komt!

Coaching

Wil je graag individueel wat uitzoeken?
Heb je een vraag en is het fijn als iemand met je meedenkt. Samen met een coach ga op zoek naar wat jij nodig hebt, wat je daarvoor zelf in huis hebt en wie of wat je daarbij kunt gebruiken. We sluiten aan bij jouw wensen en kwaliteiten.
Kosten: € 2,50 per gesprek.

Doe de WRAP!
WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en is een zelfhulpinstrument, in de jaren negentig ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij constateerde na een langdurig verblijf in de GGz dat de zorg niet bood wat zij nodig had. Op basis van haar eigen ervaring en gesprekken met andere cliënten van de GGz ontwikkelde zij de WRAP.
Allen ontdekten dat zij zelf kracht en middelen in huis hadden om meer grip op hun eigen leven te krijgen en een gelukkiger leven te leiden.
De WRAP werkt met 5 kernbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Ook wordt er gewerkt met herstelthema’s zoals zelfvertrouwen, negatieve gedachten omzetten in positieve, lotgenotencontact, werk gerelateerde onderwerpen en thema’s rondom leefstijl en leefomgeving. Alle aspecten van het leven kunnen er een plek krijgen. De WRAP is niet zwaar om te volgen, maar erg leuk. Het is positief geformuleerd en toekomstgericht. En de WRAP is helemaal van jou: jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie! Voor iedereen een handig model.

Wat?
In acht bijeenkomsten van 2,5 uur maak je samen met twee ervaringsdeskundige WRAP-facilitators een begin met je eigen WRAP. De WRAP is een heel concreet model met zeven onderdelen; een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, een dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en om dit vast te kunnen houden?

Jezelf presenteren

Deze training is voor iedereen die stil wil staan bij hoe je jezelf in het dagelijks leven presenteert. Daarnaast kun je presentaties oefenen. De training speelt in op jouw vragen en behoeften.
Trainer Bianca van Raaij: ‘Mooi aan deze training is dat mensen in korte tijd stappen zetten. Mensen doen dingen die ze eerder niet zouden durven. En ze helpen en stimuleren elkaar iedere keer weer. Dat maakt de training erg inspirerend en persoonlijk.’

Data: nader te bepalen

Ervaringsdeskundige ondersteuning bij het keukentafelgesprek
Heb je binnenkort een Keukentafelgesprek over je aanvraag bij de WMO?
Bij het Zelfregiecentrum Nijmegen kun je terecht voor ondersteuning hierbij.
Ervaringsdeskundigen zijn door ons getraind om jou te helpen bij het voorbereiden van het keukentafelgesprek.
Ook kunnen zij hier desgewenst bij aanwezig zijn.
Alle ondersteuners weten uit ervaring wat het betekent om hulp te vragen aan anderen en instanties.
Zelfregieroute

Je zou wel iets willen gaan doen, maar je weet nog niet zo goed wat.
Herken je dit?
Coaches van het Zelfregiecentrum Nijmegen helpen je om je wensen en doelen te realiseren aan de hand van sfeerkaarten, YouTube-filmpjes en kwaliteitskaarten.

Dru Yoga voor beginners

Iedere woensdag van 10.00 – 11.00 uur

Dru Yoga staat in de eeuwenoude yogatraditie. Het gaat uit van zachte, vloeiende bewegingen en een gecontroleerde ademhaling. Dru Yoga is goed voor de rust in lichaam en geest, bevordert de innerlijke stabiliteit en draagt bij aan een positieve levenshouding.
Wat gaan we doen?

Kosten: geen

Open meditatie

Donderdag
De ene week doen we een geleide meditatie en de andere week een stiltemeditatie.
Geleide meditatie 10.00 – 11.00 uur

We beginnen met eenvoudige bewegingsoefeningen. Daarna is er een meditatie, deels in stilte, deels begeleid..

Stiltemeditatie 10.-00 – 10.30 uur

Hier wordt niet gesproken. Deze bijeenkomst duurt een half uur. Een half uur voor jou en de diepte van het zijn.

Bruisende vrijdag

Iedereen is van harte welkom op de Bruisende Vrijdag!

Het is altijd gezellig en wordt druk bezocht.

Vanaf 11.00 uur kun je je ‘s ochtends uitleven in theater of bij het creatief atelier.

Daarna is er een verzorgde lunch
Vanaf 13.30 uur kijken we film of maken samen muziek. Je hoeft geen muzikale aanleg te hebben: iedereen kan meedoen!

Activiteiteninloop & Jongerengroep

Activiteiteninloop

Dinsdagavond 19.00 – 21.30 uur.
Op de activiteiteninloop kun je zonder afspraak binnenlopen. In de oneven weken worden er activiteiten georganiseerd.

Jongerengroep

tot 35 jaar. Gezelligheid en samen iets doen.
woensdag om de twee (even) weken van 19.30 – 21.30 uur.

Leefstijlprogramma

Kiek ons Gaon
donderdag van 13.00 – 15.00 uur.
We doen beweegspellen, gesprek over leefstijl, gezonde maar lekkere hapjes maken, fiets- en wandeltochten.

Wandelgroep Kiek ons Gaon.
We wandelen iedere veertien dagen. Ongeveer 7 kilometer in 2 uur. Na afloop drinken we nog iets.
Wanneer: zaterdag in de even weken. 0m 9.30 uur start en lopen tot 11.30 uur.

Spel, film en smullen op donderdag

Koken met Til
15.00 uur boodschappen
18.00 uur eten
De eerste donderdag van de maand.
Alleen mee-eten kan ook. Kosten 4 euro.

Wereld-Eet-Café.
Tweede donderdag van de maand. 17.00 uur informatie en spel uit het land.
18.00 uur passende maaltijd. Kosten € 4,-.

Eet & Filmhuis.
Derde donderdag van de maand
16.30 uur: film. Maaltijd: 18.00 uur. Kosten € 4,-