Vrijwilligerscafé Nijmegen

Een pilot door Nijmegen Stad van Compassie, met medewerking van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Intussen is besloten het Vrijwilligerscafé voort te zetten. In principe zal buiten de zomervakantie er elke maand één georganiseerd worden, op verschillende locaties

In najaar 2017 organiseerde Nijmegen Stad van Compassie een drietal vrijwilligersbijeenkomsten in Nijmegen, respectievelijk in  het Huis van Compassie, de Wijkfabriek en in het Goffertstadion. In vervolg hierop willen we nog vóór de zomervakantie op drie plaatsen, om te beginnen eenmalig, een vrijwilligerscafé starten.

Het idee is dat vrijwilligers van welke organisatie in Nijmegen dan ook daar op een af te spreken tijd welkom zijn om informeel elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en gelegenheid hebben elkaar vragen te stellen (hoe doe jij/jullie dat nou?). Iedere organisatie kan een vrijwilligerscafé starten, maar in deze pilot zullen het Huis van Compassie, de Wijkfabriek Wolfskuil en het Open Slowcafé dit doen.

Het vrijwilligerscafé biedt ook mogelijkheden voor meer thematische bijeenkomsten in het kader van de ondersteuning van vrijwilligers in hun vaak kleine organisaties waarvoor ook deskundigen gevraagd kunnen worden. De keuze van het thema staat vrij. Voorstellen? Laat het ons weten via : post@nijmegenstadvancompassie.nl

Om kenbaar te maken dat ergens een vrijwilligerscafé open is zorgen we voor een banner of vlag. Na de eerste drie bijeenkomsten evalueren we het resultaat van de cafés, om te bezien of en hoe we na de zomer aan het vrijwilligerscafé verdere invulling geven.

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Share This