Vrijwilligerscafé: Contact maken

Op maandag 30 september van 15:00 – 16:30 uur in het Huis van Compassie, Groenestraat 170.

In veel vrijwilligerswerk werk je met mensen. Het is fijn om goed met een ander te kunnen communiceren. Soms loopt een contact moeilijk. Dat kan komen omdat de ander er niet open voor staat. Dat kan ook door je eigen houding komen. Wat vertel je een ander zonder woorden, alleen door je gedrag? Welke effecten heeft dat gedrag op een ander? We onderzoeken samen het contact maken en contact houden. We wisselen ervaringen uit en doen oefeningen.

Mariët Mensink van Stichting KUS (Kunst van Samenleven) zal de middag begeleiden.

Iedereen is welkom: vrijwilligers van Nijmeegse organisaties, en andere geïnteresseerden.
Deelname is gratis  Opgave is niet nodig. Meer info: poels@huisvancompassienijmegen.nl

Vrijwilligerscafé is een project van Nijmegen stad van Compassie, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. We organiseren 10 vrijwilligerscafés per jaar, met medewerking van Wijkfabriek Wolfskuil, Huis van Compassie e.a. Het vrijwilligerscafé geeft gelegenheid aan iedereen die in Nijmegen actief is als vrijwilliger om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en waar mogelijk te ondersteunen.

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Share This