Huis van compassie voorbeeld

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.

We organiseren een groot aantal activiteiten voor de kwetsbaren in onze samenleving, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat; juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Daarnaast bieden we in het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. En we ondersteunen initiatieven die door mensen uit onze doelgroepen worden opgezet. Lees hierover meer op de pagina activiteiten.

Adres en Contact

Huis van Compassie
Groenestraat 170
6531 HW Nijmegen

024-3228480
poels@kerkinactie-nijmegen.nl
[ klik hier voor website ]

Openingstijden

Afhankelijk van de aangeboden activiteiten

Huis van Compassie

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Kookcursus

Het Huis van Compassie organiseert regelmatig kookcursussen. Deze zijn bedoeld voor mensen die een beperkt budget hebben en een gezonde maaltijd willen koken.
In het voorjaar van 2015 volgen er weer nieuwe cursussen. Heeft u interesse, bel dan naar ons kantoor: 024-3228480 en vraag naar Pieter Poels.
We kunnen per cursus 8 mensen plaatsen, dus meld je snel aan!

Repair Cafe

Het Huis van Compassie organiseert regelmatig kookcursussen. Deze zijn bedoeld voor mensen die een beperkt budget hebben en een gezonde maaltijd willen koken.
In het voorjaar van 2015 volgen er weer nieuwe cursussen. Heeft u interesse, bel dan naar ons kantoor: 024-3228480 en vraag naar Pieter Poels.
We kunnen per cursus 8 mensen plaatsen, dus meld je snel aan!

Open mic avonden

Het Huis van Compassie organiseert regelmatig kookcursussen. Deze zijn bedoeld voor mensen die een beperkt budget hebben en een gezonde maaltijd willen koken.
In het voorjaar van 2015 volgen er weer nieuwe cursussen. Heeft u interesse, bel dan naar ons kantoor: 024-3228480 en vraag naar Pieter Poels.
We kunnen per cursus 8 mensen plaatsen, dus meld je snel aan!

Werkterreinen

Share This