Vincent de Paul Center Nederland – centrum voor sociale spiritualiteit

Vanuit christelijke sociale spiritualiteit, willen we een vernieuwende impuls geven aan het welzijn van mensen aan het versterken van gemeenschap en aan de kwaliteit van de leefomgeving,

Inspiratiebron is het sociaal-spiritueel charisma van Vincent de Paul (Frankrijk 1581 – 1660), stichter van het genootschap Dames de la Charité, de congregatie van de Missie, het genootschap Dochters der Liefde en inspirator van de brede Vincentiaanse Familie.

De twee grote projecten van Vincent de Paul zijn missie en caritas. Missie is de profetische oproep om bij te dragen aan schoonheid, waarheid en rechtvaardigheid in de wereld. Caritas is de affectieve en effectieve wederzijdse hulp een aandacht waar en wanneer nodig.

Zowel missie als caritas zijn gidsen. Ze scherpen het bewustzijn, geven richting en bevorderen solidariteit. De noodzaak en het vermogen om deze goede krachten te ontwikkelen, zijn gegrond in Vincent’s basale vertrouwen in mensen: liefde is oneindig inventief.

Adres en Contact

Adres:
Vincent de Paul Center Nederland
Secretariaat:
Groesbeekseweg 118
6524 DL Nijmegen

e-mail adres:
secretariaat@vincentdepaulcenter.nl

website:
www.vincentdepaulcenter.nl

Openingstijden
Afhankelijk van de aangeboden activiteiten

Vincent de Paul Center Nederland

Activiteiten 
(klik op de + voor meer info )
Vincent Leergang
Zes informatieve bijeenkomsten over Vincent: zijn tijd, zijn leven, zijn werk
Mijn Kijk op het Leven
Project voor het verkennen van de persoonlijk levensoriëntatie
Dinsdagconferenties
Kleinschalige, interactieve bijeenkomsten over oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit
Tussen Naam & Identiteit
Model voor het ontwikkelen van religieuze identiteit
Masterclass ‘Inspireren en Dienen’
Opleidings- en vormingsprogramma over sociaal-spiritueel leiderschap
Dante*dagen
Theatercolleges levensbeschouwelijke biografie