Vincent de Paul Center Nederland – centrum voor sociale spiritualiteit

Vanuit christelijke sociale spiritualiteit, willen we een vernieuwende impuls geven aan het welzijn van mensen aan het versterken van gemeenschap en aan de kwaliteit van de leefomgeving,

Inspiratiebron is het sociaal-spiritueel charisma van Vincent de Paul (Frankrijk 1581 – 1660), stichter van het genootschap Dames de la Charité, de congregatie van de Missie, het genootschap Dochters der Liefde en inspirator van de brede Vincentiaanse Familie.

De twee grote projecten van Vincent de Paul zijn missie en caritas. Missie is de profetische oproep om bij te dragen aan schoonheid, waarheid en rechtvaardigheid in de wereld. Caritas is de affectieve en effectieve wederzijdse hulp een aandacht waar en wanneer nodig.

Zowel missie als caritas zijn gidsen. Ze scherpen het bewustzijn, geven richting en bevorderen solidariteit. De noodzaak en het vermogen om deze goede krachten te ontwikkelen, zijn gegrond in Vincent’s basale vertrouwen in mensen: liefde is oneindig inventief.

Adres en Contact

Vincent de Paul Center Nederland

Secretariaat:
Groesbeekseweg 118
6524 DL Nijmegen

E-mail:

secretariaat@vincentdepaulcenter.nl

Website:

www.vincentdepaulcenter.nl

Openingstijden

Afhankelijk van de aangeboden activiteiten

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Vincent Leergang

Zes informatieve bijeenkomsten over Vincent: zijn tijd, zijn leven, zijn werk

Mijn Kijk op het Leven

Project voor het verkennen van de persoonlijk levensoriëntatie

Dinsdagconferenties

Kleinschalige, interactieve bijeenkomsten over oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit

Tussen Naam & Identiteit

Model voor het ontwikkelen van religieuze identiteit

Masterclass ‘Inspireren en Dienen’

Opleidings- en vormingsprogramma over sociaal-spiritueel leiderschap

Dante*dagen

Theatercolleges levensbeschouwelijke biografie

Share This