Verslag inspiratieavond compassie en politiek

Met ruim dertig aanwezigen, ongeveer fifty/fifty vertegenwoordigers van de Nijmeegse politiek en maatschappelijke organisaties, was het gezellig druk in het Huis van Compassie.

 • Ter gelegenheid van haar 500e verjaardag opende Mariken van Nimwegen de avond met haar levensverhaal en wenste ons een 2018 toe van verandering, vooral ook in onszelf, en veel goede ontmoetingen met elkaar.
 • Pieter Poels vertelde vervolgens wat Nijmegen Stad van Compassie beoogt en hoe zij zich verder wil ontwikkelen. Zich baserend op het Handvest van Compassie van Karen Armstrong c.s. koos zij voor deze avond voor het motto “Nijmegen kan nog wel wat extra compassie gebruiken” , overigens met waardering voor het vele goed wat er al gebeurt en is.
  Pieter wenste ons allen niet alleen veel compassie met anderen toe maar ook de zelfcompassie niet te vergeten.
 • Paul Oosterhoff, de eerste vertegenwoordiger van het Huis van Compassie, interviewde hierna een viertal personen over wat compassie voor hen betekent en wat voor wensen zij in dat opzicht naar de politiek en de verdere Nijmeegse samenleving hebben.
 • Wethouder Bert Velthuis refereerde aan het noaberschap in zijn geboortestreek en hoopte de komende vier jaar meer te kunnen bereiken voor de minder bedeelden in Nijmegen.
 • Jan Bruinsma, COC, uitte zijn zorgen over met name de oudere LHBT’ers, die zonder familie vaak het gevaar lopen in een isolement terecht te komen.
 • Hans van Deurzen (VSP/50+) riep op, nu met de afbouw van de AWBZ de zorg dreigt te verminderen en mantelzorg niet in alle behoeften blijkt te kunnen voorzien, extra aandacht aan armoede en eenzaamheid te besteden.
 • Elisabeth van Overloop (OPEN Slowcafé) vertelde hoe dit café in de Lange Hezelstraat gericht is op onthaasten, ontmoeten en levenskust en daartoe naast de horecavoorzieningen gespreksvrijwilligers en een eigen programma van lezingen, workshops en andere evenementen heeft.
  Uitgangspunt van compassie is voor haar verbinding met jezelf, anderen en je omgeving.

Het tweede deel van de avond was interactief.
Op elk van 5 gesprekstafels kwam een thema aan de orde waarin de relatie compassie en politiek centraal stond. Deelnemers wisselden van tafel volgens de methode van het wereldcafé.
Er hoefde geen eenstemmigheid bereikt te worden, geen discussie maar onderling gesprek.
Een selectie van punten uit de gesprekken :

 • Thema Leefbaarheid
  Leefbaarheid begint kleinschalig, omzien naar elkaar, winkelcentra divers houden, met elkaar openbare ruimte netjes houden, tolerantie maar geen onverschilligheid, wijkbegroting die de mensen zelf mogen bepalen, diversiteit in wonen, huismeesters, wijkagenten.
 • Wonen
  Woonbalans in de wijk aantrekkelijk voor alle doelgroepen, compassie voor elkaar, omgevingen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, goedkope woningen blijven bouwen, OZB : sterke schouders dienen de lasten te dragen, meer aandacht voor met elkaar delen en cohousing.
 • Milieu en duurzaamheid
  Neem verantwoordelijkheid voor volgende generaties, de vervuiler betaalt als uitgangspunt, stimulerende maatregelen voor duurzame ondernemers, meer groen in de stad, groene buffers langs uitvalwegen, stadslandbouw, iedereen mee laten profiteren van bijvoorbeeld zonne-energie.
 • Inkomensverschillen
  Vicieuze cirkel van armoede doorbreken, maatjesproject voor ook jonge kinderen uit achterstandsmilieu, vroegsignalering bij schulden, iets FIBON-achtigs ook voor jongeren, budgetteringscursussen op school, meer werk voor minder validen, meer mogelijkheden voor zelfredzaamheid (ook van ZZP’ers), ruimte binnen landelijk beleid maximaal benutten voor opvang uitgeprocedeerden.
 • Sociale cohesie
  Kijk naar wat je met elkaar deelt maar benoem ook de verschillen, niet teveel op uiterlijke vormen letten maar op wat daaronder zit, zelf en/of met anderen initiatieven nemen mensen te ontmoeten,
  in gesprek gaan met mensen met een beperking, werk aanpassen aan de persoon en niet andersom, werkgevers uitleg geven over verschillen in cultuur en mogelijkheden.

Na de tafelgesprekken inventariseerde Paul Oosterhoff wat er zo al besproken was.
Voorts riep hij de gemeenteraad op om de komende Raadsperiode het Handvest van Compassie te ondertekenen en hieraan verdere invulling te geven.
Onder dankzegging aan de aanwezigen sloot hij uiteindelijk de avond af.

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Share This