Nijmegen, stad van compassie

Verslag Initiatievendag (17 februari 2016)

Afgelopen woensdag 17 februari was het zover: de eerste initiatievenavond van Nijmegen Stad van Compassie werd georganiseerd! Een avond voor vrijwilligersinitiatieven in Nijmegen die zich met hart en ziel inzetten voor andere Nijmegenaren, om elkaar te leren kennen en elkaar te ontmoeten.
Ongeveer 50 initiatieven waren uitgenodigd en het was dan ook een gezellige drukte in het Huis van Compassie aan de Groenestraat 170.

 

Interactieve avond

Er was voor de avond met opzet gekozen voor een interactieve aanpak, met vooral veel gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te horen wat men voor de stad doet en wat men nog van elkaar nodig heeft. De avond begon met een algemene inleiding over het compassiebegrip van Karen Armstrong, zoals ze dat heeft vastgelegd in het Charter of Compassion. Deze inleiding werd gehouden door Paul Oosterhoff, diaconaal predikant. Daarna volgde een korte toespraak van Conrad Savy, bestuurder van Hobbycentrum Nonnendaal en oprichter van de Wijkfabriek, over de toepassing van compassie in organisaties. De inleiding van de avond werd afgerond met een kort praatje van Rogier Teerenstra, bestuurslid Communicatie & PR voor de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, over de ervaring van compassie door de inwoners van de stad van Nijmegen, aan de hand van een door hem gehouden interview met een wijkbewoner. Vervolgens werden de vertegenwoordigers van initiatieven, in twee korte rondes van vijf minuten, uitgenodigd voor een eerste korte kennismaking met elkaar aan de hand van speeddates. Daarna mocht iedereen op eigen tempo interessante partners zoeken en vrijuit met elkaar in gesprek gaan. Dat leidde tot veel geanimeerde gesprekken en mooie ontmoetingen.

foto-bijeenkomst

Vraag om ambassadeurs en publiciteit

De avond werd afgesloten door Paul die aankondigde dat de avond nog een groter vervolg zou krijgen, op 29 mei. Vanavond was de eerste avond en vormde nog een proefballon, vandaar het nog wat besloten karakter, maar Nijmegen Stad van Compassie zou vanaf dan ook opengesteld zijn voor het grotere publiek. Daarna was er nog een vraag om ambassadeurs voor Stad van Compassie (zie rechts op deze pagina) , om compassie ook in de eigen organisaties te verspreiden en organisaties zo aan elkaar te verbinden. Elk initiatief, zo gaf Paul tevens aan, mag zich daarnaast inschrijven op de website, zodat Nijmegen Stad van Compassie voor aanvullende publiciteit kan zorgen voor een initiatief en eventuele hulpvragen kan doorspelen.

Stad van Compassie

Nijmegen wil zich tot ‘compassionate city’ verklaren en zich daarmee aansluiten bij het Handvest voor Compassie, een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden” centraal staat. Uitgangspunt daarbij is de gelijkwaardigheid tussen mensen en een positieve waardering van de diversiteit. Initiatiefnemers van Nijmegen Stad van Compassie zijn een aantal organisaties (waaronder: het Hobbycentrum Nonnendaal, Huis van Compassie, Leger des Heils, Pleisterplaats van de Ziel, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en Centrum Ontmoeting in Levensvragen.) Ook nemen betrokken “ongebonden” Nijmegenaren deel aan het initiatief. Samengewerkt wordt bijv. met Tandem, Fair trade Nijmegen en SWON. Doel van alle betrokkenen is om meer bekendheid te geven aan al het goede dat er al aanwezig is in Nijmegen, en alle positieve en compassievolle projecten en initiatieven die Nijmegen rijk is te verbinden en zichtbaar te maken.

 

Iedereen die zich wil aansluiten bij dit initiatief is van harte welkom!

Neem voor meer informatie contact op met Pieter Poels (Huis van Compassie) post@nijmegenstadvancompassie.nl
024-3228480.

Deel deze pagina!

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Publieksdag

zondag 29 mei

Wij werken nu toe naar onze eerste publieksactiviteit: de Publieksdag op zondagmiddag  29 mei 2016, in de Wijkfabriek aan de Fuchsiastraat 10 (de Driesprong). Tijdens die dag kunnen tientallen Nijmeegse initiatieven die met compassie hun werk doen zich gezamenlijk presenteren aan het Nijmeegs publiek. Het programma voor deze dag zal ruim van tevoren op deze site bekend worden gemaakt. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een mail naar

post@nijmegenstadvancompassie.nl

Ambassadeurs gevraagd

Een Stad van Compassie worden, dat doe je niet in je eentje. En dat word je ook niet door een kleine groep te blijven. Een Stad van Compassie vraagt om een massale betrokkenheid. Van al haar inwoners.
We hebben dan ook mensen nodig die samen met ons compassie willen uitdragen. In de straat. In de wijk. In de buurt. In de organisaties. Op de bedrijfsvloer.
We hebben mensen nodig die bereid zijn om het voortouw te nemen op gebied van compassie. Die compassie bespreekbaar wil maken in de eigen omgeving. Die compassievol willen handelen, op straat, maar ook in het gesprek met elkaar als medemens.
We zoeken mensen die we ambassadeurs willen noemen: ambassadeurs van compassie.

Wil jij ambassadeur worden of wil je meer informatie?

Lees dan hier verder

 

De initiatiefnemers

( Klik op een logo voor de betreffende website )

logo centrum Ontmoeting in levensvragen
Logo Huis van Compassie Nijmegen
Logo Bij Bosshardt Nijmegen
Logo Raad voor levensbeschouwing en religie
Logo hobbycentrum de nonnendaal
Pleisterplaats voor de ziel Nijmegen
Share This