Verslag Compassie-vrijwilligersavonden 2017

Compassie-vrijwilligersavonden in najaar 2017

In het najaar van 2017 organiseerde Nijmegen Stad van Compassie in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen, het Huis van Compassie, Wijkfabriek Wolfskuil en NEC Doelbewust, een drietal avonden voor vrijwilligers met als thema compassie.

Op de eerste avond stond de individuele vrijwilliger en zijn compassie beleven centraal.
Er werd van gedachten gewisseld over een zestal stellingen:
– Compassie voor een ander kan niet zonder compassie voor jezelf
– Als je vrijwilligerswerk niet met compassie doet komt er niets van terecht
– Behandel de ander zoals jezelf behandeld wil worden, dat is de kern van compassie
– Economische crisis en afbraak van sociale voorzieningen leidt tot toename van compassie
– Compassie verdwijnt als er geen waardering tegenover staat
– Compassie staat professionalisering in de weg

Op de tweede avond ging het vooral om de samenwerking met andere vrijwilligers en betaalde krachten in een zelfde werkverband en hoe compassie daar een rol speelt.
De aanwezigen werden aan het werk gezet om met elkaar te bedenken hoe ze een aanwezige initiatiefnemer voor een kerstmaaltijd voor minder welgestelden daarin konden bijstaan.
Ook werd een situatie gespeeld waarin een vrijwilliger zich niet door anderen gehoord en gezien werd en hoe daarmee om te gaan.

Voor de derde avond waren naast vrijwilligers ook vertegenwoordigers van organisaties uitgenodigd.
In hoeverre wordt de vrijwilliger vanuit de organisatie gestimuleerd of juist geremd met compassie werkzaam te zijn en ook voldoende zelfcompassie te hebben.
En wat doet een organisatie om compassie onder vrijwilligers te doen toenemen.
Een aantal concrete tips en ideeën werden naar voren gebracht, zoals:
– de organisatie heeft de zorgplicht aandacht te geven aan vrijwilligers om zo hun betrokkenheid levend te houden. Ook vrijwilligers willen gezien worden.
– tot op zekere hoogte dient de organisatie zijn best te doen zorgen van vrijwilligers weg te nemen.
– collega’s zijn voor vrijwilligers heel belangrijk dus dient teamwerk gestimuleerd en gefaciliteerd te worden.
– gelijkwaardigheid van vrijwilligers, werknemers en leidinggevenden en gezamenlijke verantwoordelijkheid met respecteren van functionele verschillen.
– vrijwilligers willen gewaardeerd worden met name door hen met hun inbreng serieus te
nemen. Een cadeau af en toe, eventueel wat geld, is mooi meegenomen maar een dankwoord is vaak al voldoende.
– zo mogelijk niet al teveel regels.
– zorg voor een uitlaatklep voor het uiten van frustraties.
– vrijwilligers hebben behoefte aan uitwisseling met vrijwilligers uit eigen en andere organisaties.
– zorg voor een voldoende inwerkperiode en een inwerkplan.
– zorg voor een klimaat waarin fouten maken niet direct afgestraft wordt; houdt rekening met
de beperkingen van iemand en zoek een plaats in de organisatie waar iemand het best tot zijn recht komt. Vermijd overspannenheid.
– vraag in een eerste gesprek met vrijwilligers naar hun motivatie en wat compassie in hun werk zou kunnen betekenen.
– stimuleer werknemers ook vrijwilligerswerk te doen in eigen of een andere organisatie.

De drie avonden vonden op verschillende locaties plaats, namelijk in het Huis van Compassie
(5 oktober), de Wijkfabriek Wolfskuil (26 oktober) en het NEC-stadion (16 november).
Elke avond werden in het begin een drietal vrijwilligers, actief binnen uiteenlopende sectoren, geïnterviewd over hun compassie. Op de laatste avond was ook wethouder Bert Frings aanwezig die ook het belang van ieder mens aangaf om gekend te worden en aanspoorde elkaar daartoe te ontmoeten.
Zowel op de eerste als de derde avond had Collectief XX een luchtige maar wel op het thema gerichte inbreng. Zo verbonden zij op ludieke wijze ingebrachte kreten met elkaar (zie de foto)

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Share This