Verklaring Nijmegen Stad van Compassie

Compassie?Logo Nijmegen, stad van compassie

Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Er zijn vele mensen in Nijmegen die zich als privé persoon, binnen vele organisaties, burgerinitiatieven en ondernemingen in Nijmegen, elke dag met compassie, met hart en ziel, inzetten voor het welzijn van mensen, natuur en milieu. Velen van ons werken er aan dat er in onze samenleving meer vanuit compassie wordt gehandeld.
Compassievol handelen kunnen we allemaal. Maar een stad van Compassie vorm je niet zo maar. Daar werken we samen aan. Als individu, binnen de politiek, binnen een organisatie of een onderneming, binnen de Nijmeegse samenleving als geheel.

Met de ondertekening van de Verklaring Nijmegen Stad van Compassie verklaren wij dat wij in Nijmegen:

 • anderen zullen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden
 • stelling zullen nemen tegen elke vorm van discriminatie
 • bij zullen dragen aan het respect voor culturele, levensbeschouwelijke en sexuele verscheidenheid
 • zorg zullen dragen voor het behoud van milieu en natuur
 • actief betrokken zullen zijn bij mensen die in moeilijkheden verkeren
 • zullen optreden tegen onrechtvaardigheid
 • mensen en organisaties om ons heen zullen oproepen om ook te handelen volgens de bovengenoemde leefregels

Burgemeester H.Bruls

namens het College van Burgemeester en Wethouders Nijmegen
9 november 2018

Ondertekent u de Verklaring?

Vul hieronder uw naam en e-mail adres in en eventueel de organisatie als u deze wilt laten vermelden. U ontvangt dan een e-mail voor het bevestigen van de ondertekening. Na de bevestiging verschijnt uw naam en de organisatie in de lijst van ondertekenaars,

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en uw gegevens worden alleen gebruikt voor de ondertekening van deze verklaring.

Verklaring Nijmegen Stad van Compassie

Verklaring Nijmegen Stad van Compassie

Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel.
Er zijn vele mensen in Nijmegen die zich als privé persoon, binnen vele organisaties, burgerinitiatieven en ondernemingen in Nijmegen, elke dag met compassie, met hart en ziel, inzetten voor het welzijn van mensen, natuur en milieu. Velen van ons werken er aan dat er in onze samenleving meer vanuit compassie wordt gehandeld.
Compassievol handelen kunnen we allemaal. Maar een stad van Compassie vorm je niet zo maar. Daar werken we samen aan. Als individu, binnen de politiek, binnen een organisatie of een onderneming, binnen de Nijmeegse samenleving als geheel.

Met de ondertekening van de Verklaring Nijmegen Stad van Compassie verklaren wij dat wij in Nijmegen:

 • anderen zullen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden
 • stelling zullen nemen tegen elke vorm van discriminatie
 • bij zullen dragen aan het respect voor culturele, levensbeschouwelijke en sexuele verscheidenheid
 • zorg zullen dragen voor het behoud van milieu en natuur
 • actief betrokken zullen zijn bij mensen die in moeilijkheden verkeren
 • zullen optreden tegen onrechtvaardigheid
 • mensen en organisaties om ons heen zullen oproepen om ook te handelen volgens de bovengenoemde leefregels

Burgemeester H.Bruls

Namens het College van Burgemeester en Wethouders Nijmegen
9 november 2018

%%je handtekening%%

   

De ondertekenaars:

Nieuwste handtekeningen

Share This