Stichting Move

Stichting Move zet zich in voor meer kansengelijkheid onder kinderen, minder polarisatie in onze samenleving en het stimuleren talentontwikkeling en maatschappelijke participatie. Dit doen wij door studenten & kinderen samen in actie te laten komen in de wijk d.m.v. een zelf uitgedacht project waarmee ze concreet impact kunnen maken. Met onze projecten geven wij kinderen de kans te ontdekken wat ze waard zijn en hoe zij impact kunnen hebben op hun leefomgeving. We stimuleren zo maatschappelijke participatie en talentontwikkeling. De studenten leren de kinderen en hun wijk goed kennen, ontdekken ook hun eigen talenten en hoe je een maatschappelijk project kunt managen. Ook leren kinderen en studenten elkaars leefwereld kennen, met als hoogtepunt: het uitje naar het studentenleven. De studenten nemen de kinderen mee naar hun leven als student. Deze uitwisselingen met elkaar is voor iedereen een blikverruimende ervaring.

Adres en Contact

Van Broeckhuysenstraat 5 & 7.
(Kantoor bij Fika Kantoor.)

Telefoonnummer:
06-20852199

E-mail:

marlies@stichtingmove.nl

Website:

www.stichtingmove.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
9:00 t/m 17:00

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Move Maatje ter ondersteuning van het thuisonderwijs

Move koppelt een student/starter aan een leerling. Hoofddoel: contact maken! 2x per week gedurende (minimaal) vier weken neemt de student via videobellen contact op met de leerling, ze maken een praatje, doen samen een leuke opdracht en bespreken schoolwerk. Deze buddy-gesprekken sluiten aan op de thema’s waar Move zich op richt: verbinding & contact maken, talentontwikkeling en maatschappelijke participatie.

Move Your World Online ter ondersteuning van het thuisonderwijs

Nu de scholen nog even dicht blijven, wordt er veel gevraagd van docenten. Om hen te helpen invulling te blijven geven aan burgerschapsvorming en talentontwikkeling ontwikkelden wij Move Your World online. Een nieuw, tijdelijk project om leerlingen aan de slag te laten gaan met burgerschapsvorming, juist nu!

Move-project basisschool (Regulier)

In de Move-projecten op basisscholen krijgen kinderen en studenten samen het eigenaarschap over het bedenken en uitvoeren van hun project. Bottom-up werken en hen daarmee de vrije ruimte geven om eigen ideeën tot werkelijkheid te maken staat daarbij voorop. Het project bestaat uit twee onderdelen: een actief uitstapje, waarin de studenten de kinderen meenemen naar het studentenleven en een buurttraject.

Move Your World op het VMBO (regulier)

Jongeren op het vmbo komen vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor een ander. Leerlingen ontdekken hoe leuk het kan zijn om eigen bedachte acties uit te voeren en komen positief onder de aandacht. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen.

Share This