Stichting Kleurfabriek Nijmegen

In het azc Nijmegen wonen ongeveer 350 mensen waarvan ongeveer honderd kinderen en jongeren.  Stichting Kleurfabriek Nijmegen biedt hen op het azc een  plek  waar ze weer  kind of jongere kunnen zijn en hun ervaringen even kunnen vergeten. We  organiseren voor hen laagdrempelige creatieve activiteiten in een veilige en vertrouwde omgeving.  Daarnaast willen wij actief bijdragen aan het (her)ontdekken en ontplooien van hun talenten, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen door ze kennis te laten maken met diverse vormen van kunst en vrijetijdsbesteding.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en hun ouder(s) ook als gezin de gelegenheid krijgen om in een ontspannen sfeer met elkaar bezig te zijn en organiseren daarom regelmatig familieprojecten.
Hiernaast hebben we creatieve activiteiten met meiden en vrouwen en organiseren we een aantal keren per jaar een participatieproject met bijvoorbeeld de wijk, scholen, bedrijven en andere organisaties. Hiermee willen we het wederzijds begrip en het delen van culturen bevorderen.
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie.

Adres en Contact

Willem Barentszstraat 22,
6512 GA, Nijmegen
telefoonnummer:
06-26981321 (Gerda de Vries)
06-28280639(Chantal Hartvelt)
E-mail:
infokleurfabrieknijmegen@gmail.com

Website:
www.kleurfabrieknijmegen.nl

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Vrouwenavond, dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur

De invulling van de avonden is heel divers. Van schilderen en tekenen, tot naaien, breien en weven of sieraden maken. We hebben hiervoor een aantal vaste vrijwilligsters waaronder ook vrouwen die op het azc gewoond hebben. Het is een open, gezellige en sociale avond waarbij de vrouwen echt grenzen verleggen.

Kinderavond, dinsdagavond van 19.00-21.00 uur

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Doordat wij op dinsdagavond ook open zijn voor de kinderen, hiervoor hebben wij aparte vrijwilligers, zijn er meer moeders in de gelegenheid om te komen. Wij vangen dan hun kinderen op. De kinderen kunnen vrij spelen en onze vrijwilligers zorgen voor activiteiten.

Kindermiddag, woensdag van 13.30 – 16.30 uur

Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Onze vrijwilligers bereiden activiteiten voor n.a.v. de behoefte van de kinderen. Dit kan iets creatiefs zijn zoals schilderen of sieraden maken maar ook theater, dans of circus. Soms komt er een workshopgever van buitenaf. Daarnaast kunnen de kinderen ook vrij spelen en doen we regelmatig spelletjes. Wij kijken heel erg naar de behoefte van de kinderen en bieden ze een fijne veilige plek.

Jongerenavond, vrijdag van 20.00-22.00 uur

Een inloop voor jongeren vanaf 13 jaar. We doen spelletjes zoals sjoelen of schaken, organiseren soms een filmavond, maken muziek e.d.

Zomerkamp

In 2016 hebben wij voor het eerst een zomerkamp georganiseerd voor de kinderen van het azc. In 2017 heeft dit een vervolg gekregen en hebben we ook jongeren van het azc erbij betrokken als begeleiders.
Het wordt een jaarlijks terugkerende activiteit.

Familie activiteiten

Ongeveer 6 keer per jaar organiseren wij activiteiten voor de gezinnen. Dit zijn vnl. uitstapjes. Tot nu toe zijn we o.a. een dagje naar de Ooijpolder geweest, naar speeltuin de Leemkuil , Tivoli, een dag fietsen en golfen, en naar de Berendonck. Daarnaast organiseren wij zo nu en dan samen met bewoners een feest- en bingo avond met eten en muziek. En creatieve activiteiten zoals een djembé workshop of beeldhouwen.

Ontdek je Buurt

Sinds 2013 organiseren wij samen met een aantal andere organisaties die betrokken zijn bij de wijk of het azc een groot buurtfeest in het Limospark. Dit is altijd de laatste zondag van september. Met onze stichting betrekken wij ook veel bewoners van het azc bij de voorbereiding en de uitvoering. Wij coördineren o.a. de catering voor de bezoekers en de vrijwilligers en zorgen voor creatieve activiteiten.

Ontmoetingen

Een aantal keren per jaar komt er een schoolklas of een groep collega’s bij ons op bezoek op het azc. Wij verzorgen dan voorlichting, een activiteit en eten. Hierin betrekken wij bewoners van het azc.
Wij gaan zelf ook zo nu en dan ergens op bezoek, bijvoorbeeld naar de Han, of het gemeentehuis, of de brandweer.