Stichting Het Kruispunt Nijmegen

Het Kruispunt biedt een plek om thuis te voelen aan (voormalig) dak- en thuislozen in Nijmegen. Het Kruispunt werd in 1998 op straat opgericht. Onze organisatie kreeg in 2003 een thuis in de Titus Brandsmakapel in Nijmegen. Deze bijzondere monumentale plek past bij ons. Wij hebben er de ruimte om rustig te zitten voor een gesprek met een kop koffie. Onze keuken in ingericht om warme maaltijden te bereiden. Maar er gebeurt meer. Binnen verschillende activiteiten zijn we op creatieve wijze bezig en hebben we aandacht voor de zin en onzin van het leven. Kruispunt is een organisatie met circa 25 vrijwilligers en heeft twee betaalde krachten in dienst: een vrijwilligerscoördinator en een geestelijk verzorger.

In al onze activiteiten staan onze kernwaarden centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk, betrokken en mensen in hun kracht zetten.

Adres en Contact

Titus Brandsmakapel
Kroonstraat 114
6511 DW Nijmegen

Telefoonnummer:
van Lucy Geertman
06-53476060

E-mail:
lucy@kruispuntnijmegen.nl,
bestuur@kruispuntnijmegen.nl

Website:

www.kruispuntnijmegen.nl

Openingstijden

Maandag
13.00 – 16.00 uur
Creatieve inloop.

Donderdag
17.00 – 19.00 uur
‘Samen Koken en Eten’

Vrijdag
10.00 – 13.00 uur
‘Atelier van de Overlevingskunst’

Vrijdag
15.00 – 20.00 uur
Jongeren Muziekproject
(16 – 25 jr)

Elke tweede zondag
11.30 – 14.00 uur
zondagviering

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Straatpastoraat

“Mensen van de straat” leven vaak van dag tot dag en van de ene levensbehoefte naar de andere. Bij tij, maar meestal bij ontij hebben ze behoefte aan een gesprek of een luisterend oor.
Onze straatpastor probeert daarom op straat aanwezig te zijn. Daarnaast worden mensen bezocht in gevangenis, ziekenhuis en op locaties van maatschappelijke opvang.

De Baan

De vrouwen die op “de baan” (tippelzone in het Nijmeegse centrum) werken, vormen in vele opzichten een zeer kwetsbare groep. Gewoonweg aandachtig aanwezig zijn en een luisterend oor bieden is soms zeer gewenst. Regelmatig zijn onze vaste vrijwilligsters aanwezig op “de baan” en bieden zij ruimte voor dat waar op dat moment behoefte aan is.

Bij Overlijden

Al sinds de oprichting van Het Kruispunt voorzien onze straatpastores in het verzorgen van passende en persoonlijke afscheidsvieringen. We maken er ruimte voor dat ieder op eigen wijze afscheid kan nemen en er recht gedaan wordt aan de overledene.

Straatviering

Een gezamenlijk moment van bezinning en het gebruik maken van rituelen als uitingsvorm kenmerken de oecumenische straatvieringen op zondag in de kapel. Tijdens de viering spreken we met elkaar over een thema en de (on)zin van het leven.

Atelier van de overlevingskunst

Elke vrijdagochtend wordt de Titus Brandsmakapel omgetoverd in een creatieve ruimte waar mensen de mogelijkheid hebben om zich op creatieve wijze te uiten en te ontwikkelen.

Jongeren Muziekproject

Het Jongeren Muziekproject is een project voor en met straatervaren jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. De opzet van het project  is deze jongeren een laagdrempelige, veilige en stimulerende plek te bieden, waar zij terecht kunnen met hun verhaal en onze vrijwilligers en anderen kunnen ontmoeten

Samen koken en eten

Elke donderdag wordt in de Titus Brandsmakapel een warme en gezellige plek gecreëerd waar samen gekookt en gegeten wordt. Iedere week kookt er een deelnemer, diegene is de chefkok van de week en verzint zelf de maaltijd. Bij het bereiden van de maaltijd komen andere deelnemers vaak helpen. Ook wordt bij het tafeldekken, afwassen en opruimen.

Share This