Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLRN) is het platform waar levensbeschouwelijke en religieuze organisaties, alsmede maatschappelijke organisaties en individuele personen in Nijmegen e.o. samenwerken aan onderlinge dialoog en bevordering van de sociale cohesie. De Raad baseert zich daarbij op waarden als verdraagzaamheid en compassie. De RLRN hanteert het middel van ontmoeting en dialoog om het gevoel van verbondenheid tussen alle mensen te versterken.

 

Adres en Contact

Adres:
Oude Nonnendaalseweg 208
6542 WX Nijmegen

Telefoon
n.v.t.

Email
n.v.t.

Website
www.rlrn.nl

Openingstijden
Niet van toepassing
Activiteiten 
(klik op de + voor meer info )
Dialoog & Ontmoeting
De RLRN ondersteunt de sociale samenhang van Nijmegen door boeiende en inspirerende gesprekken en ontmoetingen te faciliteren en te organiseren, rond zingeving, religie, cultuur en spiritualiteit.
Informeren
De RLRN informeert Nijmegen e.o. over de activiteiten en ontmoetingen rond religie, zingeving, cultuur en spiritualiteit, die worden georganiseerd door de religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en initiatieven in Nijmegen. De RLRN informeert door actief aanwezig te zijn op social media, nieuwsbrieven te verspreiden en de eigen website in te zetten als communicatiekanaal.
Vredesweek Nijmegen
De RLRN is Vredesambassade in Nijmegen namens de landelijke organisatie PAXvoorvrede. De RLRN organiseert in dat kader jaarlijks de vredesweek in Nijmegen: een week in september vol activiteiten, ontmoetingen en dialoog, ter stimulering van het bewustzijn van het belang en de noodzaak van vrede.
Verhalendag
De RLRN organiseert jaarlijks de Verhalendag. Hierbij worden, vanuit de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities, verhalen verteld, waar vervolgens met het publiek het gesprek over wordt aangegaan. De religieuze en levensbeschouwelijke tradities bevatten immers een grote rijkdom aan zingevende en beschouwelijke verhalen. Deze verhalen bieden een inspirerende bron voor ontmoeting en kennismaking met het gedachtegoed van vele tradities.
Podiumgesprekken
De RLRN tracht niet alleen verbinding te leggen tussen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties onderling. De RLRN staat ook voor verbinding tussen maatschappij en deze organisaties. Daarvoor organiseert de RLRN, in samenwerking met een aantal partnerorganisaties, driemaal per jaar Podiumgesprekken: lezingen die tot doel hebben religie en levensbeschouwing expliciet een plek te geven in het publieke debat.
Share This