Raad van Kerken Nijmegen en omstreken

Platform van christelijke kerken.

 

Adres en Contact
Activiteiten 
(klik op de + voor meer info )
Forum
Plek van uitwisseling, waar besproken wordt wat er binnen de verschillende kerken, lokaal, landelijke en wereldwijd, gaande is. En waar kerken zich kunnen verbinden tot gezamenlijke actie.
Studie en debat
Studie en debat rond theologische, kerkelijke en maatschappelijke thema’s.
Betrokkenheid bij de herdenking van het bombardement
Betrokkenheid bij de organisatie van de jaarlijkse stedelijke herdenking van het bombardement op Nijmegen, op 22 februari. Organisatie van de oecumenische gebedsdienst voorafgaande aan de herdenking bij De Schommel.
Vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk
Onder verantwoordelijkheid van de Raad heeft wekelijks het vrijdagmiddaggebed ‘voor vrede en verzoening’ plaats in de Stiltekapel. Het gebed verbindt ons met de Community of the Cross of Nails, waarvan de spil de kathedraal van Coventry (GB) vormt. In 1953 heeft de stad Nijmegen vanuit Coventry het Cross of Nails ontvangen, dat zich in de Stiltekapel van de Stevenskerk bevindt.
Betrokkenheid bij andere stedelijke evenementen
Bijvoorbeeld de Vredesweek.
Ondersteuning interreligieuze dialoog.
De Raad heeft zitting in het Raad voor Levensbeschouwing en Religie.
Share This