Protestantse Diaconie Nijmegen

Diaconaat is de maatschappelijke taak van de kerk om in de samenleving gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Van oudsher is de diaconie betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiële nood zijn gekomen en elders geen hulp kunnen krijgen.

In samenwerking met andere hulpverleningsinstellingen zetten we ons in voor mensen in de knel. De diaconie geniet bekendheid in het lokale netwerk van sociale hulpverlening in Nijmegen. Dankzij de jarenlange ervaring die we met dit werk hebben opgedaan, doen velen een beroep op ons.

Adres en Contact

Groenestraat 170
6531 HW Nijmegen

Telefoonnummer:
024 322 84 80

E-mail:

diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl

Website:

kerkinactie-nijmegen.nl

Openingstijden

Maandag tot en met donderdag van 9:00 – 13:00

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen kunnen met allerlei problemen op maatschappelijk gebied bij ons terecht. Door hun plek in de samenleving is het vaak moeilijk om stand te houden in een veeleisende maatschappij. Ze zijn vaak niet in staat om hun maatschappelijke rechten op te eisen of om aan hun verplichtingen te voldoen. Twee ochtenden in de week houdt de diaconie een inloopspreekuur in de lutherse kerk in samenwerking met de hulpverlening, waar deze doelgroep terecht kan .

Schuldwegwijzer

SchuldWegWijzer biedt kosteloos praktische ondersteuning aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Door omstandigheden kunnen rekeningen zich opstapelen en schulden ontstaan en dat kan veel problemen opleveren. Een 20 tal vrijwilligers zijn in dit project actief. Coördinatie van het project door een van de medewerkers van de diaconie

Seniorendiaconaat

We willen in de komende jaren een beeld proberen te krijgen van de situatie in de Nijmeegse verpleeghuizen, om te zien of het nodig is om ook vanuit het diaconale werk een bijdrage te leveren aan het welzijn van ouderen in verpleeghuizen.

Gehandicaptenwerk

Het diaconaat zet zich in voor het welzijn van mensen met een lichamelijke en/of sociale handicap. Tweemaal per jaar is de diaconie betrokken bij een vakantieweek voor gehandicapten in het Roosevelthuis in Doorn. Week na week komen hier mensen met een lichamelijke beperking of kwetsbare gezondheid genieten van een week vakantie.

Vluchtelingenwerk

SNOV (Stichting Noodopvang Vluchtelingen), is een initiatief van o.a de Diaconie en de diaconaal predikant is als voorzitter van deze stichting erg actief op het terrein van uitgeprocedeerde vluchtelingen. SNOV biedt onderdak aan uitgeprocedeerde vluchtelingen die op straat belanden.
Veel ‘ongedocumenteerde’ vluchtelingen bezoeken ook de spreekuren van de diaconie.

Share This