Nijmegen, stad van compassie

Wat is Nijmegen Stad Van Compassie?

 

Weer een nieuwe aanduiding van onze stad. Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen. Vele steden, wereldwijd, verklaarden zich al compassionate city. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, Leiden, Arnhem en Rotterdam compassiestad. Zij sloten zich aan bij het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion), een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden” centraal staat.

Wat is compassie?
Toen we dat woord aan iemand hadden uitgelegd zei hij: “Je bedoelt gewoon warmhartigheid”. En ja, we willen in Nijmegen ons warme hart laten spreken. En met dat “we” bedoelen we eigenlijk iedereen, zowel individuele personen als groepen als organisaties, ook bedrijven.
Uitgangspunt voor ons is de gelijkwaardigheid tussen mensen en een positieve waardering van de diversiteit. Dat mensen verschillen geeft de mogelijkheid dat ze elkaar aanvullen.
Meer met en voor elkaar doen. Dat kan op verschillende manieren. Met hoofd, hart of handen.

Wie zijn de initiatiefnemers?
“Nijmegen, stad van compassie” is een initiatief genomen door een aantal Nijmeegse organisaties: Centrum Ontmoeting in Levensvragen, het Hobbycentrum Nonnendaal, Huis van Compassie, Leger des Heils, Pleisterplaats van de Ziel en de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Ook nemen betrokken “ongebonden” Nijmegenaren deel aan het initiatief. Samengewerkt wordt met een groot aantal Nijmeegse organisaties. Wie zich er verder bij wil aansluiten is van harte welkom.

Wat willen we?
Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Maar weten we elkaar ook in de praktijk te vinden? Meer bekendheid geven aan wat er al is is een van onze doelstellingen. Zichtbaar maken en verbinden. Elkaar ook oproepen en stimuleren er nog meer voor elkaar te zijn is een ander doel. Daarnaast ook concrete acties waarbij mensen elkaar ontmoeten, kleinschalig, in de eigen buurt.

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

De initiatiefnemers

( Klik op een logo voor de betreffende website )

logo centrum Ontmoeting in levensvragen
Logo Huis van Compassie Nijmegen
Logo Bij Bosshardt Nijmegen
Logo Raad voor levensbeschouwing en religie
Logo hobbycentrum de nonnendaal
Pleisterplaats voor de ziel Nijmegen
Share This