Organisaties

Go Green

Go Green is een initiatief van en voor Nijmeegse vluchtelingen. Vluchtelingen die al langer in Nijmegen wonen signaleerden dat bij veel vluchtelingen die nog maar kort in Nederland leven weinig kennis is van milieubewust energiegebruik. Hierdoor besteden zij onnodig...

Lees meer

Woon- en werkgemeenschap babylon

Doel van het initiatief is het oprichten van een woon- en werkgemeenschap op de locatie Vijverhof voor 60 huishoudens (40 sociale huur en 20 koop). Zo'n 6 jaar geleden is de Vereniging WWB opgericht, 2,5 jaar geleden hebben we met een grote groep vrijwilligers het...

Lees meer

LETS Nijmegen

LETS Nijmegen is een lokale ruilkring voor diensten, kennis en goederen voor mensen uit Nijmegen en omgeving. LETS staat voor Local Exchange Trade System. Het ruilen van spullen, kennis en diensten gebeurt niet voor niets of voor geld, maar voor zonnen. Het idee is...

Lees meer

De Kentering

De Kentering is een onafhankelijke cliëntenorganisatie voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op verschillende fronten ondersteunt De Kentering psychisch kwetsbare burgers en betrokkenen: door het geven van hersteltrainingen, het faciliteren van...

Lees meer

Stichting Actief Democratisch Burgerschap

  De stichting bevordert burgerschapsvorming voor basisschoolkinderen. Voor de onder – en de middenbouw ontwikkelen we lesmateriaal over alledaagse deugden zoals vriendelijk zijn, moed, beleefd zijn, volharding en verantwoordelijkheid. Voor de bovenbouw gaat het...

Lees meer

Gezellig Nijmegen

Gezellig Nijmegen is een ontmoetingsruimte met een huiskamer sfeer. Hier kunnen nieuwe Nijmegenaren én Nijmegenaren die al langer in de stad wonen elkaar leren kennen, verbindingen leggen en informatie ontvangen over activiteiten in Nijmegen. Dit allemaal onder het…

Lees meer

Sensoor De Landelijke Luisterlijn locatie Nijmegen

Soms is het fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit weleens nodig.

Maar misschien is het moeilijk een…

Lees meer

Jimmy’s Nijmegen

Jimmy's is de plek in Nijmegen waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen, ideeën en talenten. Het is een netwerk waar jongeren elkaar helpen en samen projecten kunnen opzetten. Voor informatie en advies kan je als jongere terecht bij de Jimmy's JongerenStip. Voor...

Lees meer

Kunst van Samenleven

Het project Kunst van Samenleven van Stichting KUS wil het goed samenleven vieren en onderzoeken wat goed werkt en wat niet werkt in het samenleven. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties vertellen over de kunst van samenleven. Deze teksten komen met...

Lees meer

Sterker sociaal werk

Wij zijn er voor jou als je het zelf even niet redt. Of je nu jong bent of oud. Onze sociale professionals en betrokken vrijwilligers helpen je vooruit en denken met je mee. Zodat je je weer sterker voelt en beter kunt functioneren. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm...

Lees meer

SAAM Nijmegen

SAAM Nijmegen organiseert sinds juni 2017 laagdrempelige ontmoetingen voor ouders met jonge kinderen in Nijmegen. SAAM Nijmegen wil ouders en hun jonge kinderen de mogelijkheid bieden om samen te komen. Om op een gemakkelijke en gezellige manier met elkaar in contact...

Lees meer

Stichting Goshamadeed

Goshamadeed is een organisatie die zich inzet om concreet en praktische ondersteuning te bieden aan de Afghaanse vluchtelingen. Door advies, begeleiding en de mogelijkheid om deel te nemen aan onze activiteiten.  Het doel van onze stichting is dat de vluchtelingen...

Lees meer

Meer Licht

MHB bv ontwikkelt en produceert van ramen en deuren van staal en glas. MeerLicht staat voor onze ambitie om actief bij te dragen aan een betere wereld. Met 3 verschillende teams bestaande uit medewerkers uit verschillende afdelingen wordt actief gewerkt aan de...

Lees meer

Zorgcafe Nijmegen

  Het Zorgcafé is een makkelijk toegankelijke plek waar vluchtelingen (asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden) zonder afspraak terecht kunnen met hun vraag, verhaal of probleem over hun gezondheid. De vrijwilligers met medische - en ggz achtergrond en...

Lees meer

Bewust Nijmegen

Bewust Nijmegen is een levendig netwerk, een platform ter bevordering van bewustwording in de regio Nijmegen. Ben jij professional in Nijmegen en leg jij hart en ziel in je onderneming? Ben jij iemand die buiten de gebaande paden durft te gaan? Wil jij je vanuit jouw...

Lees meer

Starters4Communities Nijmegen

  Starters4Communities biedt een praktijkgericht trainingsprogramma in sociaal ondernemen en maatschappelijke innovatie. Startende professionals werken samen met lokale impactprojecten en sociale ondernemingen uit Nijmegen. Op deze manier creëren we een win-win...

Lees meer

Stichting Dagloon

Stichting Dagloon Nijmegen is een werkcollectief voor (dreigend) dak- en thuislozen. De stichting heeft participatie in de samenleving als doel. De dagloners kunnen middels de stichting zinvol werk uitvoeren, waarmee ze een vrijwilligersvergoeding verdienen. Naast wat...

Lees meer

Mawteni Foundation

Het sociale en artistieke initiatief van Syrische Nijmegenaren is gestart om mensen door dans en muziek te verbinden. Want dans verbeeldt de menselijke vrijheid en is een manier om, zonder woorden, erfgoed te tonen en liefde te ontwikkelen tussen volkeren.

Lees meer

Welcome to Nijmegen (Yalla Foundation)

Welcome to Nijmegen is een initiatief van stichting Yalla. Naast de facebookpagina Welcome to Nijmegen, maakt stichting Yalla de website www.welcometonijmegen.nl waarop veel informatie te vinden is voor statushouders in en om de stad.

Lees meer

Wij zijn Nijmegen

Wij zijn Nijmegen steunt initiatieven die onze stad nog mooier, socialer, leefbaarder en zorgzamer maken. We brengen deze initiatieven in beeld, verbinden ze en geven ondersteuning. Dit doen wij door het leggen van verbindingen en het bieden van een netwerk.

Lees meer

Raad van Kerken Nijmegen en omstreken

Platform van christelijke kerken.   Adres en Contact Tel.: 024-3241439 E-mail: info@raadvankerkennijmegen.nl Website: www.raadvankerkennijmegen.nl Activiteiten  (klik op de + voor meer info ) Plek van uitwisseling, waar besproken wordt wat er binnen de...

Lees meer

Muziektheaterkoor Carmina ludens

Carmina Ludens is een muziektheaterkoor van zo’n 16 enthousiaste zangers en enkele muzikanten onder leiding van Hein Vrijdag. Onze concertprogramma’s zijn opgebouwd rondom een spiritueel thema We kleden de koormuziek op velerlei wijze aan: met mise-en-scène, met spel,...

Lees meer

Zen Centrum Nijmegen (Kwan Yin Sangha)

  De sangha (gemeenschap) van beoefenaars van Zen Centrum Nijmegen draagt de naam van de bodhisattva van compassie (Kwan Yin). Zij komt wekelijks bijeen voor het beoefenen van zazen (zitmeditatie). Zen uit het hart. Tevens soetrarecitatie, kinhin (loopmeditatie),...

Lees meer

Ravenster – Spiritueel Café en meer

  Het Spiritueel Café is voor iedereen die het leuk vindt anderen te ontmoeten en geïnteresseerd is in spiritualiteit, nieuwe tijd, hooggevoeligheid, inspiratie en bewustwording. Maandelijks op vrijdagmiddagen in Nijmegen West in Wijkcentrum Titus Brandsma,...

Lees meer

Zelfregiecentrum Nijmegen

Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dit heeft te maken met de achtergrond van de deelnemers van het ZRC. Maar we vatten ‘beperking’ wel in de ruimste zin op. We sluiten ons aan bij...

Lees meer

De Nijmeegse Stadsnomaden

Wij zijn De Nijmeegse Stadsnomaden, een woongroep van tien mensen met verschillende achtergronden. Van kunstenaar tot student, van filosoof tot verpleegkundige en van ondernemer tot vrijwilliger. We streven echter allemaal de zelfde duurzame en sociale levenswijze na....

Lees meer

Stichting Present Nijmegen

Stichting Present wil een beweging op gang brengen die tot gevolg heeft dat meer mensen, met hun beschikbare tijd en mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Het aanbod van de (groep) vrijwilligers die zich willen inzetten is ons...

Lees meer

Stichting Het Kruispunt Nijmegen

Het Kruispunt biedt een plek om thuis te voelen aan (voormalig) dak- en thuislozen in Nijmegen. Het Kruispunt werd in 1998 op straat opgericht. Onze organisatie kreeg in 2003 een thuis in de Titus Brandsmakapel in Nijmegen. Deze bijzondere monumentale plek past bij...

Lees meer

COC Regio Nijmegen

COC Regio Nijmegen zet zich in voor de belangen van Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele, Transgender- en Intersekse personen, in en rondom Nijmegen. Adres en Contact Adres: St, Anthoniusplaats 1 6511 TR Nijmegen Website: www.cocregionijmegen.nl Telefonisch niet...

Lees meer

Dar al Yasmin

Heb je wortels in de Arabische wereld, spreekt de cultuur je aan of wil je er mee over weten? Doe dan met ons mee! Dar al Yasmin is een jonge organisatie met als doel de verbinding tussen Arabische en Europese cultuur te verstevigen. We doen dat door diverse culturele...

Lees meer

Wij de wereld

Voel je welkom! Wil je samen met anderen eten? Nieuwe mensen ontmoeten? Dan ben je van harte welkom bij Wij'deWereld. Iedere eerste en derde dinsdag van de maand organiseren wij Buurt aan Tafel, waarin de ontmoeting met vluchtelingen en (andere) buurt- en stadsgenoten...

Lees meer

Stichting Kleurfabriek Nijmegen

In het azc Nijmegen wonen ongeveer 350 mensen waarvan ongeveer honderd kinderen en jongeren.  Stichting Kleurfabriek Nijmegen biedt hen op het azc een  plek  waar ze weer  kind of jongere kunnen zijn en hun ervaringen even kunnen vergeten. We  organiseren voor hen...

Lees meer

Dag van de Dialoog

Nijmegen in Dialoog is ontstaan op 5 november 2009 door realisatie van de nationale Dag van de Dialoog en richt zich op promotie van de dialoog: tussen mensen met echte verhalen,  om de energie van 'collective thinking' te ervaren, om te leren luisteren, om je eigen...

Lees meer

Studentenkerk

In de Studentenkerk hebben we vele activiteiten die raken aan het thema ‘compassie’, zo ondersteunen we studenten die het interessant vinden vluchtelingen te ontmoeten en samen te eten, of TBS-instellingen te bezoeken. Ook zetten we ons in om studenten die om een of...

Lees meer

Protestantse Diaconie Nijmegen

Diaconaat is de maatschappelijke taak van de kerk om in de samenleving gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Van oudsher is de diaconie betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiële nood zijn gekomen en elders geen hulp kunnen krijgen. In...

Lees meer

Brenda Lelie – Mindfulness en Compassie Nijmegen

Ik geef 8-weekse mindfulnesstrainingen en compassietrainingen, zowel in groepsverband als individueel. Al mijn trainingen en andere activiteiten geef ik op basis van waardebepaling achteraf. Iedereen bepaald zelf wat hij/zij kan en wil betalen voor de training. En...

Lees meer

Compassionate Medicine

Compassionate Medicine is een organisatie die zich richt op het ontwikkelen van spiritualiteit en bewustzijn in mensen en organisaties. Door het op een compassievolle manier bewust worden van je eigen kwaliteiten, talenten en tekortkomingen en de ander te gaan zien...

Lees meer

Vol Leven

Geweldloze Communicatie ook wel Verbindende Communicatie genoemd is mijn uitgangspunt. Vol-leven betekent voluit leven. Aangeven wat je voelt of wilt. Staan voor wat jij nodig hebt in balans met wat voor een ander van wezenlijk van belang is. Vol-Leven stimuleert je...

Lees meer

Contact in Zicht

Als mens kan je een druk leven leiden en regelmatig anderen tegenkomen. Toch mis je soms écht contact.  Mensen waarmee je ervaringen, herinneringen en verlangens kunt delen. Contact in Zicht organiseert bijeenkomsten voor senioren in steeds verschillende wijken. Dan...

Lees meer

Netwerk Jouw Nijmegen

Netwerk Jouw Nijmegen is het jongeren vrijwilligersnetwerk van Nijmegen. Onze doelstelling is hulp en netwerk te bieden aan mensen die geen of weinig netwerk hebben. Wij motiveren en inspireren jongeren om vrijwilligerswerk op te pakken en zodoende zich in te zetten...

Lees meer

OPEN slowcafe

Life in the fast lane. Je agenda is vol, je praat niet maar appt, je bent permanent online, zelfs je lunch is te vaak fastfood. Herken je dit? OPEN wil de broodnodige balans bieden. Door de inrichting van het café, de keuze van producten en de houding van de...

Lees meer

Zin in mijn Leven – aandacht en inspiratie

Zin in mijn Leven is een begeleidingspraktijk, waarin Annet Hogenbirk (coach/inspirator en geestelijk begeleider/theoloog) mensen begeleidt, die zelf hun eigen antwoord willen vinden op de vragen die het leven hun stelt. Iedereen komt zijn of haar eigen dingen wel...

Lees meer

WMO denktank

  De WMO-Denktank is een platform, waar burgers met een beperking elkaar ontmoeten en inspireren. Het platform legt verbindingen tussen gemeenten, organisaties, cliëntenraden en burgers. Zo willen we zorgen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en daarbij...

Lees meer

Stichting Gast

Stichting Gast verzorgt de opvang en begeleiding van ongedocumenteerde asielzoekers. Vluchtelingen die bij ons komen hebben gewelddadige situaties in hun vaderland mee gemaakt, zijn vaak onder barre omstandigheden gevlucht en hebben meestal ook nog in Nederland een...

Lees meer

Amnesty Nijmegen

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in Nijmegen. Amnesty Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie met enkele tientallen actieve leden en enkele tientallen flexwerkers....

Lees meer

Shelter City Nijmegen

Nijmegen maakt zich als sociaal bewogen en betrokken stad sterk om mensenrechtenverdedigers in nood op te vangen en een veilige omgeving te bieden. Shelter City Nijmegen -een samenwerking van de Gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit, Amnesty Nijmegen en Bureau...

Lees meer

Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

Het Wereldvrouwenhuis biedt tijdelijke opvang , medische zorg en empowerment van dakloze migrantenvrouwen zonder verblijfsvergunning met medische problemen. 50 vrijwilligsters organiseren voor telkens 7 vrouwen tegelijk opvang gedurende 6 maanden en een programma...

Lees meer

Ieder1Gelijk

Ieder1Gelijk is een laagdrempelige, onafhankelijke organisatie voor iedereen die met discriminatie te maken krijgt in Gelderland-Zuid. Wij richten ons op het voorkomen, signaleren en bestrijden van alle vormen van discriminatie. Wij zijn er voor mensen die zich...

Lees meer

Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLRN) is het platform waar levensbeschouwelijke en religieuze organisaties, alsmede maatschappelijke organisaties en individuele personen in Nijmegen e.o. samenwerken aan onderlinge dialoog en bevordering van de...

Lees meer

Pleisterplaats voor de Ziel

Ben je op zoek naar een plek van stilte, inspiratie, troost, samenzijn, hoop en het gevoel van verbondenheid? Ben je de weg naar de kerk, de moskee, de synagoge of andere spirituele plaats kwijt geraakt? Of zijn zij jou kwijt geraakt? Dan is de Pleisterplaats voor de...

Lees meer

STEP = Steunpunt Taal Educatie Participatie

STEP voorheen IVC-Intercity ondersteunt mensen met diverse culturele achtergronden om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. STEP biedt een veilige basis en stimuleert met een uitgebreid pakket van activiteiten zowel de emancipatie als de participatie. De...

Lees meer

VluchtelingenWerk Oost Nederland

VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) zet zich in voor vluchtelingen, asielzoekers en andere nieuwkomers in Gelderland en Overijssel. Wij bieden ondersteuning tijdens de asielprocedure, begeleiden vluchtelingen na vestiging in een gemeente,  maken ze wegwijs in de...

Lees meer

De Avatar® Cursus

"Wat we moeten oplossen is hoe we zorg en compassie waardevoller kunnen maken dan eigendunk en andere niet-duurzame zaken. De uiteindelijke uitweg is om op grote schaal de verlichte geest van spiritueel bewustzijn wakker te maken." – Harry Palmer Avatar is een...

Lees meer

Stichting Fairtrade Nijmegen

Stichting Fairtrade Nijmegen wil de bewustwording en het draagvlak in de stad Nijmegen vergroten voor Fair Trade in het bijzonder en duurzaamheid in het algemeen. We doen dit door het binden van duurzame Nijmeegse initiatieven en hen een (extra) platform te bieden....

Lees meer

Swon het seniorennetwerk

Swon is het seniorennetwerk van Nijmegen. Alle senioren, maar ook familieleden en andere betrokkenen, kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Welzijn staat bij ons centraal. Want wie wil nu niet op zijn eigen...

Lees meer

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Dit doet ze door: inzet van (geschoolde) vrijwilligers die mensen thuis voor (zingeving ondersteunend) gesprek bezoeken; inzet van vrijwilligers die...

Lees meer

Bij Bosshardt – Huiskamer van de Buurt

Bij Bosshardt is de huiskamer van de buurt van het Leger des Heils. Tijdens openingstijden is iedereen die in de buurt woont of werkt van harte welkom voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. We vinden het erg belangrijk om...

Lees meer

LA LUCAS

  ‘La Lucas’ is een burgerinitiatief die over vrede en veiligheid wil brainstormen. Of op een educatieve manier mensen te bewegen zijn, te kijken naar degeneratie prikkels in onze maatschappij en samenleving. Het ‘initiatief’ weet zich daarin ondersteund door het...

Lees meer

Van Tuin Tot Bord

Van Tuin Tot Bord is een aansprekende en laagdrempelige buurtactiviteit in Nijmegen Midden. Buurtbewoners in het Willemskwartier, Hazenkamp en Muntenbuurt verbouwen samen groente en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. Wekelijks wordt er op...

Lees meer

Huis van Compassie Nijmegen

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeeld vluchtelingen, mensen die in armoede leven, mensen die sociaal...

Lees meer

De initiatiefnemers:

( Klik op een logo voor de betreffende website )
( klik hier voor meer info over (de initiatiefnemers van) Nijmegen Stad Van Compassie)

logo centrum Ontmoeting in levensvragen

 

Logo Huis van Compassie Nijmegen

 

Logo Bij Bosshardt Nijmegen

 

Logo Raad voor levensbeschouwing en religie

 

Logo hobbycentrum de nonnendaal

 

Pleisterplaats voor de ziel Nijmegen

 

De organisaties op de kaart…

Stichting Actief Democratisch Burgerschap

Starters4Communities Nijmegen

Welcome to Nijmegen (Yalla Foundation)

Zen Centrum Nijmegen (Kwan Yin Sangha)

Stichting Present Nijmegen

Stichting Het Kruispunt Nijmegen

Stichting Fairtrade Nijmegen

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

Van Tuin Tot Bord, Voorzieningenhart ’t Hert

Van Tuin Tot Bord, de Klokketoren

De Avatar® Cursus

[ Meer info over De Avatar® Cursus ]
Let op! Dit is de cursus locatie.

Zin in mijn Leven – aandacht en inspiratie

MES EN VORK – voeding voor onderwijs

Geweldloze of Verbindende Communicatie Vol-Leven

Stichting Kleurfabriek Nijmegen

COC regio Nijmegen

Vincent de Paul Center Nederland

Share This