Nijmegen wordt Compasionate City

Al vanaf het najaar hebben we gesprekken gevoerd met enige vertegenwoordigers van Nijmeegse politieke partijen met als doel dat B&W het Handvest voor Compassie van Karen Armstrong ondertekent en Nijmegen daarmee ook officieel Compassionate City wordt. Tevens hebben we subsidie aangevraagd. Een en ander is meegenomen in de coalitie-onderhandelingen en nu opgenomen in het coalitie-akkoord.

Uit het coalitieakkoord : Warme stad

We zijn een inclusieve stad. Niet alleen omdat we zorgvuldige keuzes maken in ons sociale domein, ook omdat we gastvrij zijn en tolerant. Nijmegenaren hebben een warm hart. We omarmen het initiatief ‘Nijmegen stad van compassie’ en de uitgangspunten die door hen en verschillende initiatiefnemers worden verwoord. We spreken uit dat het ‘regenboog stembusakkoord’ mede uitgangspunt is bij nieuw beleid.

Voorlopig gaan we ervan uit dat de ondertekening plaats zal vinden op 9 november, Wereldcompassiedag

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Share This