Nijmegen Stad Van Compassie

Wie zijn we, wat doen we?

Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen. Vele steden, wereldwijd, in 50 landen, verklaarden zich al compassionate city. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, Leiden, en Amsterdam al jaren  compassiestad.  In 2016 heeft Rotterdam zich daaraan toegevoegd, toen burgemeester Aboutaleb het handvest voor    Compassie namens zijn stad ondertekende. Het handvest is een initiatief van de Britse schrijfster Karen Amstrong.  Geestelijk leiders als Desmond Tutu en de Dalai Lama ondertekenden het. Centraal in het Handvest staat de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden” . Deze leefregel wordt al eeuwenlang beschouwd als de kern van zowel de islam, het joden- en christendom, het boeddhisme en het hindoeïsme e.a. Het handvest is dan ook bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven.

Nijmegen stad van Compassie is een initiatief waarin organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aan dat gezamenlijk doel trachten te werken door:

 • met elkaar kennis te maken
 • ideeën en ervaringen uit te wisselen
 • in eigen kring compassie te bevorderen

Inmiddels zijn meer dan  80 organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aangesloten bij Nijmegen, stad van Compassie.

Compassie?

Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Er zijn vele mensen in Nijmegen die zich binnen vele organisaties, burgerinitiatieven en ondernemingen in Nijmegen elke dag met compassie, met hart en ziel, inzetten voor het welzijn van mensen, natuur en milieu. Velen van ons werken er aan dat er in onze samenleving meer vanuit compassie wordt gehandeld. Een samenleving waarin mensen, organisaties en bedrijven bijvoorbeeld:

 • minder vanuit eigenbelang handelen
 • meer zorg en aandacht hebben voor elkaar
 • elkaar beter respecteren
 • actiever betrokken zijn bij mensen die in moeilijkheden verkeren
 • meer zorg en aandacht hebben voor natuur en milieu
 • optreden tegen onrechtvaardigheid

Compassie kun je oefenen en leren

Compassievol handelen kunnen en doen we allemaal.  Maar een stad van Compassie vorm je niet zo maar. Daar werken we samen aan.  Als individu, binnen een organisatie of een onderneming, binnen de Nijmeegse samenleving als geheel. Compassievol handelen leer je in een voortdurend proces van bewustwording, oefenen, trainen en handelen.

 

Wat doen we concreet ?

 1. Compassieprijs:  jaarlijks wordt de Compassieprijs Nijmegen toegekend. In 2017 is deze voor het eerst  door burgemeester Bruls uitgereikt aan het Marikenhuis. In 2018 wordt de prijs wederom uitgereikt.
 2. Website:  Nijmegen stad van Compassie onderhoudt een goed bezochte website, www.nijmegenstadvancompassie.nl , waarop bijvoorbeeld elke deelnemende organisatie zich kan voorstellen aan andere organisaties die vanuit compassie hun werk doen, maar ook aan Nijmeegse burgers die geïnteresseerd zijn in ons aanbod. Hiernaast zijn we ook actief op facebook en twitter.
 3. Nieuwsbrief:  Maandelijks verschijnt voor geïnteresseerden een nieuwsbrief waarin aangesloten organisaties hun activiteiten aangeven en wederzijds elkaar hulp kunnen vragen en aanbieden.
 4. Lezingen/presentaties/overleg: Verschillende mensen zijn beschikbaar om langs te komen om  vrijwilligers en medewerkers van o.a. aangesloten organisaties nader te informeren over  de compassiegedachte en de compassiebeweging en mee te denken hoe compassievol handelen  concreet gestimuleerd kan worden in eigen organisatie(beleid), of juist in het dagelijks  werk in contact met mensen.
 5. Training:  Er zijn bij Nijmegen stad van Compassie verschillende mensen betrokken die regelmatig trainingen Compassie verzorgen. Daarnaast is er een groep van aanbieders van compassiecursussen, trainingen en workshop die op eigen initiatief of gezamenlijk voor Nijmegen Stad van Compassie activiteiten organiseren. In januari 2018 verzorgden zij een Proeverij, waarbij alle Nijmegenaren kennis konden maken met hun aanbod.
  Vanaf maart verzorgen we diverse compassietrainingen voor vrijwilligers.  Waarin vrijwilligers   worden ondersteund om compassie/vriendelijkheid verder te ontwikkelen, voor de ander en voor zichzelf> Ook  wordt ingegaan op hoe je compassie binnen de organisatie waarin je vrijwilligerswerk doet concreet in kunt zetten.
 6. Straatkoffie:  Vanuit Nijmegen stad van Compassie organiseren we Straatkoffie.  Het concept is simpel: we bezoeken, op aangeven van een bewoner, een bepaalde straat of een appartementencomplex, waarin bewoners weinig tot geen contact met elkaar hebben. Ons doel is dat ook dit jaar weer diverse initiatieven in de stad zich aan Straatkoffie committeren, en   we gezamenlijk minimaal 10 x een Straatkoffie organiseren.
 7. Ambassadeurs:  inmiddels zijn bijna 40 ambassadeurs actief voor Nijmegen  stad van Compassie.  De meesten van hen vertegenwoordigen een organisatie of initiatief, sommigen doen dit op persoonlijke titel. In 2018 gaan we met een groot aantal van hen gesprekken voeren over hoe zij concreet compassie een grotere plaats kunnen geven in de eigen organisaties.
 8. Ontmoetingsbijeenkomsten: met enige regelmaat organiseren we een ontmoetingsavond voor groepen van  betrokken organisaties, initiatieven en ondernemingen, om ideeën en ervaringen uit te wisselen. En om samen te werken aan nieuwe initiatieven. Zo hebben we in 2017 drie avonden georganiseerd over compassie samen met de Vrijwilligerscentrale.  Dit gaan we in 2018 voortzetten.

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

WIJ ZIJN: NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE !

Amnesty Nijmegen

Avatar® Cursus (Compassionproject)

Bahá’Í-gemeenschap Nijmegen

Bewust Nijmegen

Bij Bosshardt

Books4Life

Boskapel

Carmina Ludens

Centrum Ravenster

COC Nijmegen

COiL

Compassionate Medicine

Contact in Zicht

Dar al Yasmin

Elanart

Fides Praktijk voor Mindfullness

Fietsen Alle Jaren Nijmegen

Gilde Samenspraak

HAN

Han Fortmann Centrum

Hobbycentrum de Nonnendaal

Hobbycentrum Nijmegen Oost

Huis van Compassie

Hulpdienst Nijmegen

Ieder1Gelijk

Jewel Heart

 

Jouw Stad / NPO FunX

Kleurfabriek Nijmegen

Kruispunt Nijmegen

La Lucas

Luisterend Oor

Marikenhuis

Mawteni Foundation

MES EN Vork-Voeding voor Onderwijs

MHB

Mindfullness en Compassie Nijmegen

Mindmix

Netwerk Jouw Nijmegen

Nijmegen Fair Trade

Nijmegen in Dialoog

Oog Voor Elkaar

OPEN Slow Café

Pleisterplaats van de Ziel

Praktijkvader

Protestantse Diaconie Nijmegen

Raad van Kerken Nijmegen e.o.

Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen

Refuge Recovery Nederland

Repair Café Nijmegen West

Ruud leef nu

Sensoor

Shelter City Nijmegen

SNOV

STEP Nijmegen

Sterker

Sterker Mantelzorg

Stichting Dagloon

Stichting Gast

Stichting Present Nijmegen

Studentenkerk Nijmegen

Tandem Welzijn

Van Tuin tot Bord

Vluchtelingenwerk Nijmegen

Vol-Leven

Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Welcome to Nijmegen

Wereldvrouwenhuis

Wij ‘d Wereld

Wij zijn Droomstad

Wijkfabriek Wolfskuil

Wij Zijn Nijmegen

WMO Denk Tank Cliënten

Yalla Foundation

Zelfregiecentrum Nijmegen

Zen Centrum Nijmegen

Zin in mijn Leven

ZinVolledig