Nijmegen in Dialoog

Nijmegen in Dialoog

 

Nijmegen in Dialoog is een project van Huis van Compassie Nijmegen en Nijmegen Stad van Compassie, met medewerking van de Stichting KUS en Bureau Wijland en op aanvraag van en gesteund door de gemeente Nijmegen.

Doel van het project is het organiseren van waardevolle ontmoetingen tussen allerlei Nijmegenaren. Stadgenoten, die elkaar niet vanzelf tegenkomen, gaan met elkaar in dialoog over onderwerpen die in hun dagelijks leven belangrijk voor hen zijn. Bij voorkeur in de eigen buurt van de deelnemers.

De dialogen worden begeleid door getrainde vrijwilligers.
Bij de gesprekken in kleine groepjes worden persoonlijke ervaringen rondom een thema gedeeld, dromen verkend en acties verwoord. Deelnemers luisteren naar elkaar, proberen elkaar te begrijpen en respecteren elkaars standpunten. 

Wil je ook een keer mee doen met een dialoog?
Kijk voor geplande dialogen en onderwerpen bij de geplaatste berichten.

Voor aanmeldingen of aanvragen voor dialoogbijeenkomsten of voor de nieuwsbrief, interesse om dialoogbegeleider te worden en alle verdere informatie:

ineke@huisvancompassienijmegen.nl
tel. 06 – 429 086 99

De initiatiefnemers

( Klik op een logo voor de betreffende website )

Logo Huis van Compassie Nijmegen
Logo Huis van Compassie Nijmegen
Logo Huis van Compassie Nijmegen
Logo Huis van Compassie Nijmegen

Alle berichten over Nijmegen in dialoog:

winterdialoog ‘Familiebanden’

winterdialoog ‘Familiebanden’

Na twee geslaagde herfstdialogen in november over 'De moeite Waard' en 'Vrienden Maken' is er op donderdag 16 december van 15.00 - 16.30 uur een winterdialoog over 'Familiebanden'. Praat jij mee met andere Nijmegenaren over dit ...
Herfstwinterdialogen – Huis van Compassie

Herfstwinterdialogen – Huis van Compassie

Nijmegen in Dialoog zorgt voor gesprekken in de herfst en winter Na een succesvolle reeks zomerdialogen zorgt Nijmegen voor Dialoog voor drie dialoogbijeenkomsten in november en december. Op donderdagmiddagen van 15.00 uur tot 16.30 uur bij het Huis van Compassie op de ...
Ga in gesprek met buurtgenoten in de Week van de Dialoog

Ga in gesprek met buurtgenoten in de Week van de Dialoog

De nationale Week van de Dialoog is van 1 tot en met 5 november.Het thema dit jaar is 'De moeite waard'. We onderzoeken met elkaar hoe we vorm en inhoud kunnen geven aan wat echt de moeite waard is. Zo verbinden we onze persoonlijke groei, talenten, behoeften en energie, ...
Dialoogbegeleiders gevraagd

Dialoogbegeleiders gevraagd

Nijmeegse Dialoogbegeleiders gezocht!Zou jij wel eens vaker een goed gesprek met je medemens willen hebben?Wil je ervoor zorgen dat er waardevolle ontmoetingen tussen allerlei Nijmegenaren ontstaan?Dit kan door je in te zetten als dialoogbegeleider bij het project Nijmegen ...
Geslaagde zomerdialogen bij Nijmegen in Dialoog

Geslaagde zomerdialogen bij Nijmegen in Dialoog

Samen met het COiL heeft Nijmegen in Dialoog zes zomerdialogen gepland.Drie dialoogtafels hadden het thema Ouder worden en vonden plaats in de sfeervolle tuin van Wijkcentrum ‘t Oude Weeshuis. De andere drie dialogen gingen over tijd:Vakantietijd, Tijd voor een Feestje en ...
Schilderen en teksten maken over Vrede en Vrijheid

Schilderen en teksten maken over Vrede en Vrijheid

Vanaf mei t/m juli zijn er gratis creatieve workshops in verschillende stadsdelen van Nijmegen, in de openlucht. Het thema is Vrede en Vrijheid. De workshops worden georganiseerd door Stichting KUS. In Lent kun je op de maandagen 21 en 28 juni schilderen met Diederik ...
Zomerdialogen van COiL en Nijmegen in Dialoog

Zomerdialogen van COiL en Nijmegen in Dialoog

Nijmegen in Dialoog gaat ook in de zomer door met het organiseren van dialogen.In juli en augustus zijn er in samenwerking met het COiL twee reeksen dialogen over Ouder worden en over Tijd. Ieder is van harte uitgenodigd om mee te doen met de zomerdialogen.Alle dialogen ...
Dialogen met jongeren in juni door Nijmegen in Dialoog

Dialogen met jongeren in juni door Nijmegen in Dialoog

Het project Nijmegen in Dialoog organiseert en begeleidt dialogen tussen allerlei Nijmegenaren.In juni zijn er bij het Huis van Compassie dialogen gevoerd met studenten over een maatje zijn voor een ander en zelf een maatje nodig hebben. Dit in combinatie met info over ...
Uit je bubbel door de dialoog

Uit je bubbel door de dialoog

Het debat is uit. De dialoog is in. De afgelopen twee decennia groeide een landelijke beweging onder de naam Nederland in Dialoog. Nijmegen is sinds vorig jaar ook aangesloten bij deze beweging. Wat is de dialoog en wat doet deze met je beeldvorming? “De eerste keren ...
Uitnodiging dialoog met als thema “MET EEN FRISSE BLIK”

Uitnodiging dialoog met als thema “MET EEN FRISSE BLIK”

NIJMEGEN IN DIALOOGUitnodiging dialoog met als thema “MET EEN FRISSE BLIK”Onlinedialoog waar jong en oud elkaar ontmoeten en echt met elkaar in gesprek gaan18 mei 13.30-15.00 uurAanmelden via post@huisvancompassienijmegen.nlNijmegen Stad van Compassie op Facebook
Uitnodiging voor Nijmeegse dialogen

Uitnodiging voor Nijmeegse dialogen

Uitnodiging voor Nijmeegse dialogen Eind maart vond de geslaagde startbijeenkomst van het project Nijmegen in Dialoog plaats. Een feestelijk gebeuren door de aanwezigheid van wethouder Grete Visser, muzikant Karel Bosman, stadsdichter Heide Koren en natuurlijk de ...
Dialoogreeks vanuit Bureau Wijland

Dialoogreeks vanuit Bureau Wijland

De dialoogavonden worden als reeks aangeboden en vinden digitaal plaats via Zoom. Wil je liever alleen één of twee avonden meedoen? Dat kan ook, laat dan even in je aanmelding weten aan welke avonden je graag zou willen deelnemen. Mocht je interesse hebben om deel te nemen stuur dan een berichtje naar Maria Clara ten Hacken, organisator Nijmegen in Dialoog vanuit Bureau Wijland.
Persbericht Nijmegen in Dialoog

Persbericht Nijmegen in Dialoog

Uitreiking certificaten aan eerste groep getrainde dialoogbegeleiders van Nijmegen in Dialoog door mevrouw Grete Visser, Wethouder van Onderwijs, Welzijn en Zorg. Nijmegen in Dialoog is een project van Huis van Compassie Nijmegen en Nijmegen Stad van Compassie, met ...
Nijmeegse Dialoogbegeleiders gezocht!

Nijmeegse Dialoogbegeleiders gezocht!

Nijmeegse Dialoogbegeleiders gezocht! Zou jij wel eens vaker een goed gesprek met je medemens willen hebben? Wil je ervoor zorgen dat er waardevolle ontmoetingen tussen allerlei Nijmegenaren ontstaan? Dit kan door je in te zetten als dialoogbegeleider bij het project ...

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Share This