Muziektheaterkoor Carmina ludens

Carmina Ludens is een muziektheaterkoor van zo’n 16 enthousiaste zangers en enkele muzikanten onder leiding van Hein Vrijdag.
Onze concertprogramma’s zijn opgebouwd rondom een spiritueel thema
We kleden de koormuziek op velerlei wijze aan: met mise-en-scène, met spel, decor, licht en kleding en met instrumentale begeleiding en intermezzi. We streven naar kwalitatief hoogstaande zang en muziek, waarin bovenal de bezieling door wil klinken. Er is plaats voor innerlijke beleving, voor genieten van prachtige muziek én voor een knipoog en een lach. Wie voor het eerst naar een concert of voorstelling van ons komt luisteren en kijken is vaak zeer verrast. Kan dat óók met een koor?!

 

Adres en Contact

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Themaconcert

Concert/ voorstelling rondom een thema zoals liefde, dood, engelen, pelgrimage, bomen, Maria, water, enz.

Kerstconcert

Rondom kerstmis geven wij een drietal voorstellingen die een niet voor de hand liggend aspect van Kerstmis belicht, door middel van bekende, maar vooral onbekende liederen die soms op het eerste gezicht niets met kerstmis te maken hebben. Ons laatste kerstconcert had als titel “zij hoorden een nieuw lied” Uitgangspunt hierbij waren de herders die in die tijd gezien werden als de laagste klasse, maar wel als eerste van de geboorte van Jezus hoorden.

Hart dat luistert

Een programma over aandacht, luisteren, mededogen. Kwaliteiten die hard nodig zijn in onze wereld(politiek). Vaak worden ze betiteld als ‘vrouwelijk’. Maar in deze voorstelling van muziektheater Carmina Ludens passeren vrouwelijke én mannelijke rolmodellen de revue. Mensen die leven vanuit een luisterend hart. Als symbool voor deze compassievolle levenshouding zet Carmina Ludens een persoon centraal die al eeuwen tot de verbeelding spreekt: Maria.

Share This