LA LUCAS

‘La Lucas’ is een burgerinitiatief die over vrede en veiligheid wil brainstormen. Of op een educatieve manier mensen te bewegen zijn, te kijken naar degeneratie prikkels in onze maatschappij en samenleving. Het ‘initiatief’ weet zich daarin ondersteund door het “Handvest voor Vrede” van Karen Amstrong van 2009 ‘La Lucas’ wil mensen uitnodigen ‘vredesgedachten’ concreet te maken in hun dagelijks leven. Ook het Manifest 2000 geeft ons mooie handreikingen, die kunnen helpen om een cultuur van vrede en veiligheid te realiseren, een samenleving van geweldloosheid, met mededogen en respect voor het anders zijn van de ander en de nieuwkomers. De ‘wil tot vrede’ kan in ieder mens tot uiting komen.

Veel mensen zijn terecht bezorgd voor de toekomst die komen gaat, maar: ‘vandaag’ kunnen ‘wij’ de wereld van morgen in een nieuw perspectief plaatsen, door aan dit burgerinitiatief medewerking te verlenen.

Logo De Vredes Koffer

Adres en Contact

van ’t Hoffplantsoen 39
6533MX Nijmegen

Telefoon
06-48391146

E-mail
a.budel1@chello.nl

Website
www.lalucas.nl

Openingstijden

Alle dagen behalve vrijdag