KUS in 2019

Beste mensen, organisaties en kunstenaars betrokken bij KUS
Wat gaan we doen in 2019?

KUSguerilla
We voeren KUSguerilla activiteiten uit op straat of binnen, in centrum of wijken, bij organisaties of elders. KUSguerilla activiteiten stellen met behulp van kunst (met duidelijke kwaliteit) het samenleven (het fijne en het zware, de kus en de guerilla) aan de orde op leuke, surrealistische of bijzondere en vaker eenvoudige manieren. Bijvoorbeeld: Kunstenaars/theatermakers laten wat tegenstrijdigs zien en bespreken dit met het publiek; verspreiden van teksten of cartoons; dansen met aantrekking en afstoting samen met publiek.
Wil je meedoen en/of weet je een plek waar een KUSguerilla activiteit leuk zou zijn? Laat het weten.
Er is al een groepje dat met hulp van Loesje-coach oneliners over samenleven gaat maken om in de stad te verspreiden. En er zal vanaf september kindertheater rond gaan met de Vredesdraak. Op het eind van het jaar wordt een bijzondere muziekactiviteit georganiseerd.

KUSfeest
We organiseren een KUSfeest op 17 of 24 november mogelijk in wijkcentrum Hatert. Hierbij nodigen we alle kunstenaars en organisaties die zich bij KUS thuis voelen uit om met een plannetje voor een activiteit op dit feest te komen. Doe er een begroting bij, dan kijkt de KUS organisatie of het ingepast kan en we er subsidie voor aan kunnen vragen. Er zullen bij het KUSfeest in ieder geval ook KUS guerilla activiteiten zijn.

Vredesactiviteiten
We organiseren mede de Vredesweek van 21-29 september. Thema Vrede over grenzen. KUSvrijwilligers Frans en Mariët zijn in 2019 en 2020 vanuit KUS Vredesambassadeurs en organiseren samen met anderen de openingsactiviteit bij de vredesvlam op 21 september, als KUS een afsluitende vredeswandeling op 29 september, een KUSguerilla kinderactiviteit met Vredesdraak en samen met Huis van Compassie -die Vredesambassade is- een Vredesetentje. Ook komt er een KUS workshop oneliners over jij en/of jouw organisatie en vrede, die verspreid gaan worden.

We organiseren voor het Huis van Compassie een tweedaagse workshop waar we met hun bezoekers (vluchtelingen, mensen van voedselbank en anderen) een Vredeskunstwerk gaan maken dat in de Vredesweek onthuld gaat worden.

Compassie
We werken samen met Stad van Compassie (dat is Nijmegen sinds 2018) en organiseren mede de Dag van Compassie 2 november. Met bijdrage van de Vredesdraak voor kinderen en een tentoonstelling van Frans Eppink, met ondermeer portretfoto’s die hij voor KUS maakte.

Contacten
Op de KUS website gaan we bij de deelnemers contactgegevens en hun website zetten en in korte zin samenvatten wat ze doen. Geef door wat je er wilt hebben staan.

Iedereen wordt hierbij uitgenodigd zich aan te melden bij Stad van Compassie, waar je als persoon of organisatie, die goed samenleven belangrijk vindt, een eigen pagina op de website krijgt waar je meer info over jezelf kunt zetten. Omdat daar al 80 groepen op staan, en meer dan de helft van de organisaties die bij KUS betrokken zijn lijkt het ons onnodig zelf een database op te zetten waar iedereen meer gegevens kwijt kan. Stad van Compassie heeft een doelstelling vergelijkbaar met die van KUS, alleen met minder duidelijke kunstpoot (maar kunstenaars zijn daar ook van harte welkom).

Portretten in Brug
Er worden naast de 24 geïnterviewden van 2018 nog 6 mensen van organisaties geïnterviewd en door Frans Eppink gefotografeerd. Deze portretjes plus nog 6 portretjes uit 2018 komen komend half jaar in weekblad de Brug (onregelmatig, afhankelijk van of er plaats is). Mogelijk komen er daarna speciale (grappig, absurd, tot nadenken stemmend etc.) KUSfoto’s met tekstje over samenleven/elkaar ontmoeten in de Brug.

Expo ruimte Orientalis
In Orientalis hebben we in het Sanhedrin een KUSruimte met de portretten en enkele werken van de tentoonstellingen die we in 2018 hadden. Portretten van Frans Eppink, schilderijen en fine artfoto’s van Geert Lemmers en werk van Diederik Grootjans. KUS geeft hier enkele workshops waarwe samen met bezoekers een kunstwerk ‘Samenleven?’ en ‘Help, we leven samen’ maken.
Als iemand hier nieuw werk wil hangen of workshops wil geven die te maken hebben met samenleven: be our gast.

Vriendelijke groeten van,
Chris en Mariët

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Share This