Het Diversiteitscafé

Stichting Het Diversiteitscafé is opgericht om de dialoog te bevorderen over diversiteit in onze samenleving.

Aan de hand van verschillende thema’s worden succesverhalen, knelpunten, vraagstukken en spraakmakende voorbeelden gedeeld en gaan we het gesprek met elkaar aan. Professionals, burgers en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar en zo worden kennis, informatie en ervaringen uitgewisseld rondom het onderwerp ‘diversiteit’. Dit alles wordt besproken tijdens de informele bijeenkomsten die de vaste redactiegroep van Het Diversiteitscafé vijf keer per jaar organiseert.

Adres en Contact

Openingstijden

N.v.t.

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Bijeenkomsten

Vijf bijeenkomsten per jaar waarin professionals, burgers en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. Zo worden kennis, informatie en ervaringen uitgewisseld rondom het onderwerp ‘diversiteit’.

Share This