Compassieprijs 2019: Kinderrechten

Kinderrechten. Onze zorg voor de kinderen van vandaag

Op woensdag 13 november zal in de Universiteit Leiden de jaarlijkse Nederlandse Compassieprijs worden uitgereikt.
Dit jaar staan de rechten en het welzijn kinderen (0-18 jaar) centraal. Dat sluit aan bij het feit dat 30 jaar geleden, op 20 november 1989, de Verenigde Naties het Kinderrechtenverdrag aanvaardden.

Onze samenleving wenst dat alle kinderen uitgroeien tot zelfstandige, betrokken en verantwoordelijke burgers die ook in staat zullen zijn om begrip en empathie voor anderen op te brengen. Burgerschapsvorming, dat in het onderwijs momenteel veel aandacht krijgt, richt zich mede op het vermogen om een goede relatie met anderen op te bouwen.
Kinderen die in hun jeugd voldoende basisvoorzieningen kennen (voedsel, onderdak, onderwijs, medische zorg), die in een veilige omgeving opgroeien en omringd worden met liefdevolle aandacht, zullen in principe in staat zijn om zich later met anderen te verbinden en zich om hen te bekommeren.
Helaas leven in Nederland nogal wat kinderen onder zeer moeilijke omstandigheden. Zij worden dagelijks geconfronteerd met onzekerheid, geweld, armoede en achterstand. Voor deze kinderen is de strijd om het bestaan realiteit en is het vooral zaak te overleven.

Lees meer over over deze prijs op de site van handvestvoorcompassie.nl

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Share This