Centrum Ontmoeting in Levensvragen

Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Dit doet ze door:

  • inzet van (geschoolde) vrijwilligers die mensen thuis voor (zingeving ondersteunend) gesprek bezoeken;
  • inzet van vrijwilligers die samen met u uw levensverhalen optekenen;
  • inzet van vrijwilligers die gespreksgroepen begeleiden;
  • het organiseren van lezingen op het snijvlak van geestelijk welzijn, kunst en zingeving;
  • het toerusten van professionals in wonen, zorg en welzijn om levensvragen te herkennen en te benoemen.

Het COiL levert daarmee een bijdrage aan geestelijk welzijn van burgers in de regio Nijmegen. Het COiL is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.

Adres en Contact

Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen

Telefoonnummer:
06 347 787 98

E-mail:

info@coil-net.nl

Website:

www.ontmoetinginlevensvragen.nl

Openingstijden

N.v.t.

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Inzet van (geschoolde) vrijwilligers die mensen thuis voor (zingeving ondersteunend) gesprek bezoeken

Voor sommige mensen gaat het omgaan met het leven niet vanzelf. Sommige mensen hebben vragen over hoe het nu verder moet. Anderen willen gewoon graag hun verhaal met iemand delen. Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen kan u in contact brengen met een speciaal getrainde vrijwilliger, die oor heeft voor uw verhaal. Hij of zij zal u in alle rust uw verhaal laten doen en heeft hier (ook overdag) de tijd voor.

Inzet van vrijwilligers die gespreksgroepen begeleiden

Het delen van ervaringen, het vernemen hoe anderen omgaan met levenservaringen, het elkaar kennen en gekend zijn, helpt mensen bij het omgaan met hun eigen situatie. In dat gesprek ervaar je dat je mogelijk van betekenis bent voor een ander, dat geeft zin aan het leven.
Wilt u anderen ontmoeten en praten over onderwerpen die u bezighouden op het gebied van levensvragen en zingeving? Het COiL organiseert en begeleidt ontmoetings- en gespreksgroepen in Nijmegen.

Inzet van vrijwilligers die samen met u uw levensverhalen optekenen

Op bepaalde momenten in het leven, blikken mensen vooruit en terug. Waar kom ik vandaan, hoe zag de wereld er toen uit en hoe heb ik daarin mijn weg gevonden? Waar ga ik naar toe? Wat wil ik (nog) doen?  Wat waren cruciale momenten, wat zijn centrale waarden? In de gang van het leven, vragen we elkaar meestal niet naar deze dingen. Soms raken we al vertellend geboeid door de veranderingen en thematieken die in ons leven spelen en gespeeld hebben. Bedenken we hoe boeiend het voor naasten is, of bedenken naasten hoe boeiend het voor hen is, om van die ervaringen en verhalen kennis te nemen…
Ook voor u bestaat de mogelijkheid om samen met een vrijwilliger van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen uw verhalen te boek te stellen. In een serie van gesprekken komt het boekje tot stand, indien mogelijk en gewenst voorzien van foto’s of andere illustraties. Kosten: € 50 (exclusief het uiteindelijke boek(je).

Het organiseren van lezingen op het snijvlak van geestelijk welzijn, kunst en zingeving

Naast lezingen worden ook workshops aangeboden en cursussen zoals over Compassie.
Er zijn ook zelfregulerende groepen die met elkaar een boek lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan.

Het toerusten van professionals in wonen, zorg en welzijn om levensvragen te herkennen en te benoemen.

In het kader van haar brede doelstelling een bijdrage te leveren aan het geestelijk welzijn van burgers in de regio Nijmegen initieert het COiL ook activiteiten voor of samen met andere organisaties voor hun professionals opdat het aspect zingeving een hechtere plaats krijgt in de zorgverlening

Trainingen gesprekvoering voor derden

Het COiL biedt ook trainingen gespreksvoering aan, zowel voor 1 : 1 –gesprekken als voor groepsgesprekken, voor vrijwilligers van andere organisaties.

Share This