Cellenbroeders

Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen (Cellenbroeders).

De Cellenbroeders
De Cellenbroeders verlenen subsidies aan organisaties die in regio Nijmegen actief hulp bieden aan volwassenen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Biedt uw organisaties steun aan mensen die bijvoorbeeld in armoede leven, die psychisch kwetsbaar zijn, die gevlucht zijn voor oorlog en geweld, die eenzaamheid ervaren, of aan mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, dan kunt u een beroep doen op onze financiële steun.

Lange traditie
De Cellenbroeders zijn geworteld in een lange traditie van armen- en ziekenzorg die zijn oorsprong heeft in de late Middeleeuwen. In de huidige tijd beheren wij een vermogen dat voor een deel belegd is op de kapitaalmarkt en voor een deel geïnvesteerd is in landerijen. Van de opbrengsten van dit vermogen worden subsidies verleend.

Uitdagingen
De laatste jaren is binnen het bestuur een besef gegroeid dat onze samenleving voor gigantische uitdagingen gesteld staat, en dat mensen in een kwetsbare positie hier het snelst de invloeden van merken. Of het nu gaat om klimaatverandering, verschraling van de zorg, verlies aan biodiversiteit, politieke instabiliteit, oorlog of inflatie: het zijn allemaal grote ontwikkelingen waar vooral financieel kwetsbaren en vluchtelingen als eerste de gevolgen van ervaren. We zien ook dat de overheid steeds minder in staat is om voor deze mensen een toevluchtsoord te zijn. Wij onderzoeken de mogelijkheden om bijdrage aan oplossingen te vinden voor deze uitdagingen.

Adres en Contact

Wij zijn telefonisch niet bereikbaar, via de website kunt u een contactverzoek indienen.

E-mail:

mail@cellenbroeders.nl

Website:

www.cellenbroeders.nl

Openingstijden

Wij hebben geen openingstijden.
Gemiddeld wordt zo’n 10 á 11 keer per jaar vergaderd telkens op de eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van de vakantiemaanden) van  18.30-20.00u.

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Verstrekken subsidies aan charitatieve instellingen

Van de opbrengst van ons vermogen verlenen wij subsidies aan instellingen die hulp verlenen aan mensen die bijvoorbeeld in armoede leven, die psychisch kwetsbaar zijn, die gevlucht zijn voor oorlog en geweld, die eenzaamheid ervaren, of aan mensen die geen dak boven hun hoofd hebben.
Voor subsidie-aanvragen zijn criteria opgesteld, te vinden op onze website.
De stichting richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar.

Verstrekken subsidies voor sociaal-ecologische initiatieven

Wij zetten ons vermogen (ook) in om sociaal-ecologische initiatieven te ondersteunen.
Dat zijn initiatieven die bijdragen aan duurzaam grondgebruik gekoppeld aan een structurele verbetering van mensen in kwetsbare posities.

Share This