Wijkfabriek

Wijkfabriek

Wijkfabriek De Wijkfabriek werkt aan een open gemeenschap waar bewoners zich kunnen ontplooien. Het initiatief is ontstaan en gevestigd in de wijk Wolfskuil en richt zich primair op de wijk. De Wijkfabriek is een bottom-up initiatief en heeft een broedplaats en...
Woon- en werkgemeenschap babylon

Woon- en werkgemeenschap babylon

Doel van het initiatief is het oprichten van een woon- en werkgemeenschap op de locatie Vijverhof voor 60 huishoudens (40 sociale huur en 20 koop). Zo’n 6 jaar geleden is de Vereniging WWB opgericht, 2,5 jaar geleden hebben we met een grote groep vrijwilligers...
Zelfregiecentrum Nijmegen

Zelfregiecentrum Nijmegen

Zelfregiecentrum Nijmegen Het Zelfregiecentrum is er voor iedereen die meer grip op het leven willen krijgen. ‘Wij ondersteunen mensen die om allerlei redenen minder tot hun recht komen dan zij zouden willen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je ziek bent geworden, een...