Astarte Rituelen & Ceremonies

Er zijn belangrijke momenten in het leven die extra aandacht behoeven: een geboorte, naamgeving, relatieverbintenis of verbreken, afscheid van een dierbare, van werk of gezondheid, geslachtsverandering, een zilveren of gouden huwelijk. Ik bied begeleiding van deze belangrijke levensmomenten aan via rituelen en ceremonies, ben uitvaartspreker, organisator van herdenkingen en troostbijeenkomsten. Ik ben er voor jou en sta náást jou in het vormgeen van jouw belangrijke moment vanuit bezieling, betrokkenheid, empathie en compassie. Zo bied ik jou kracht, inspiratie en troost.

Speciale aandacht besteed ik aan stil verdriet; zaken waar in het verleden geen tijd of aandacht voor was, die je in stilte hebt moeten verwerken bv. ongewenste kinderloosheid, abortus of miskraam, eenzaamheid, verlies op jonge leeftijd, een onveilige thuissituatie. Door middel van gespreksavonden of themawandelingen probeer ik openheid en (h)erkenning te geven.

Adres en Contact

Muiderslotstraat 5
6535 KD Nijmegen

Telefoonnummer:
06 – 263 28 045

E-mail:

astarterituelen@gmail.com

Website:

www.astarterituelen.nl

Openingstijden

n.v.t.

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Uitvaartspreken

Samen met jou zoeken naar passende woorden, handelingen, symbolen en muziek zodat de overledene geëerd wordt en er troost is voor de nabestaanden. Een afscheid dat helemaal past.

Ritueelbegeleiding

Het markeren van belangrijke levensmomenten, hierbij stil staan, ruimte geven aan wat er van binnen leeft via passende woorden, een presentatie, muziek, gebaren en symbolen.

Organiseren troostbijeenkomsten / rouw- en verliesbijeenkomsten

Verdriet kan heel eenzaam zijn. Je moet het alleen doorwerken. Daarin hoef je niet altijd alleen te zijn. Door in een groep dingen te delen, herkenning te voelen, erkenning te vinden. Dit kan helend werken. Je bent niet de enige. In groepsbijeenkomsten kun je je gesteund voelen.

Themawandelingen met stiltemomenten

Samen met een wandel- en stiltecoach organiseer ik themawandelingen. Wandelen in de natuur helpt jou om stil te staan bij wat jou energie en plezier geeft en wanneer jouw energie weglekt. Het geeft jou inzicht in wat waardevol is in jouw leven.

Share This